free geoip

#RESETประเทศไทย เลือกตั้งใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่


#RESETประเทศไทย เลือกตั้งใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่ : ชวนประชาชนร่วมลงชื่อ ส่งตรงถึงนายกฯ ให้จัดประชามติพร้อมเลือกตั้ง เปิดทางสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ขอชวนประชาชนร่วมลงชื่อ ให้ได้อย่างน้อย 50,000 ชื่อ เพื่อเสนอต่อ ครม. ให้จัดประชามติในวันเลือกตั้ง ถามประชาชนด้วยคำถามสั้นๆ ง่ายๆ ว่า “ท่านเห็นชอบหรือไม่ ว่าประเทศไทยควรมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ แทนที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ฉบับปัจจุบัน โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน?” ( ลิงก์ลงชื่อ: https://www.resetthailand.org/ )วันนี้เป็นอีกครั้งที่รัฐสภาแห่งนี้ทำให้ประชาชนทั่วประเทศรู้สึกผิดหวัง และ เป็นอีกครั้งที่ภารกิจ “ปิดสวิตช์ ส.ว.” ล้มเหลว จากผลการลงมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ที่เสนอโดยภาคประชาชน เพื่อยกเลิกมาตรา 272 ซึ่งแม้จะได้รับเสียงสนับสนุนจาก ส.ส. ถึง 333 จาก 500 คน (67%) แต่ ส.ว. เพียงแค่ 23 จาก 250 คน (9%) ลงมติเห็นชอบ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 1 ใน 3 ของเสียง ส.ว. ที่ต้องใช้

ที่น่าผิดหวังเป็นพิเศษ เพราะแม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาเยอะมาก แต่ข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอพื้นฐานที่สุด และ เป็นมาตราที่ขัดแย้งต่อหลักการประชาธิปไตยมากที่สุด เพราะแทนที่ประชาชนทุกคนจะมี 1 สิทธิ 1 เสียงเท่ากันในการกำหนดทิศทางของประเทศตามหลักการประชาธิปไตยที่ทุกคนเข้าใจ แต่การมีอยู่ของมาตรา 272 ทำให้ ส.ว. 1 คน มีอำนาจกำหนดตัวนายกฯ เทียบเท่าประชาชนกว่า 70,000 คนรวมกัน / ส.ว. 250 คน รวมกัน มีอำนาจกำหนดตัวนายกฯ เทียบเท่าประชาชนเกือบ 19 ล้านเสียงรวมกัน

แต่ในเมื่อเราไม่สามารถยกเลิกมาตรา 272 หรือ ตัดอำนาจ ส.ว. ในการเลือกนายกฯ ทันการเลือกตั้งที่จะมาถึงแล้ว พรรคก้าวไกลจำเป็นต้องเรียกร้องให้ ส.ว. ใช้จิตสำนึกของตนเอง ในการไม่นำตัวเองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือมาเป็น “ผู้ชี้ขาด” ในการจัดตั้งรัฐบาลและการเลือกนายกฯ หลังเลือกตั้ง แต่ควรเคารพและยึดตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ที่จะถูกสะท้อนผ่านผลการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม เท่านั้นไม่พอ – เราทุกคนรู้ดี ว่าต่อให้ยกเลิกมาตรา 272 วิกฤติทางการเมืองก็ยังไม่จบ เพราะรัฐธรรมนูญ 2560 ฉบับปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหา ตั้งแต่ที่มา-กระบวนการ-เนื้อหา

จุดยืนที่พรรคก้าวไกลประกาศต่อประชาชนมาโดยตลอด คือการแก้ไขวิกฤติทางการเมืองครั้งนี้ ต้องไม่ใช่แค่ “ปะผุ” หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราแล้วจะเพียงพอ แต่ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

ที่ผ่านมา การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การร่างฉบับใหม่ผ่านช่องทางของรัฐสภา เจอทางตันทุกครั้ง พรรคก้าวไกลจึงเห็นว่าจำเป็นต้องใช้ “ไพ่ใบใหม่” ที่ยังไม่มีใครเคยใช้มาก่อน ด้วยการอาศัยช่องทางตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ที่เพิ่งบังคับใช้เมื่อ ก.ย. 2564 ซึ่งเปิดช่องทาง 2 ช่อง ที่พรรคก้าวไกลต้องการดำเนินการอย่างคู่ขนาน เพื่อนำไปสู่การจัดทำประชามติเพื่อสอบถามความเห็นประชาชนว่าอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่

👉 ช่องทางที่1 = รัฐสภา (มาตรา (9(4)) – แม้พรรคก้าวไกลเตรียมจะยื่นญัตติ แต่ช่องทางนี้ต้องการเสียงสนับสนุนเกินครึ่งของ ส.ว. ซึ่งยากจะเห็น

👉 ช่องทางที่2 = ประชาชน 50,000 รายชื่อ (มาตรา 9(5)) – แนวทางนี้เป็นสิ่งที่เรามีความหวังที่สุด เพราะจะเป็นการยื่นตรงไปที่ ครม. ให้อนุมัติการจัดทำประชามติ โดย ส.ว. กี่คนก็หยุดไม่อยู่


เพื่อสร้างหนทางสู่การมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พรรคก้าวไกลเราจึงขอใช้โอกาสนี้ แถลงเปิดตัวแคมเปญ “RESET ประเทศไทย เลือกตั้งใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่” เพื่อเชิญชวนประชาชนอย่างน้อย 50,000 คน ร่วมลงชื่อเสนอต่อ ครม. ให้มีการจัดทำประชามติเพื่อถามประชาชน 1 คำถามสั้นๆ ง่ายๆ ว่า

“ท่านเห็นชอบหรือไม่ ว่าประเทศไทยควรมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ แทนที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ฉบับปัจจุบัน โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน?”


เพื่อประหยัดงบประมาณ และเพื่อให้การเลือกตั้งที่จะมาถึง ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนรัฐบาล แต่คือการเปลี่ยนกติกาประเทศ เราจะเสนอให้จัดประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะต้องเกิดขึ้นไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2566

พรรคก้าวไกลมั่นใจว่าวิธีการนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และ ไม่ควรมีอุปสรรคหรือเหตุผลอะไรที่จะทำให้ถูกคัดค้าน เพราะ

📌หนึ่ง เป็นหนทางที่จะนำพาประเทศออกจากวิกฤตทางการเมืองและไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้จริง เพราะเป็นแนวทางที่ไม่ต้องง้อเสียงเห็นชอบจาก ส.ว. ซึ่งเป็นอุปสรรคมาโดยตลอด

📌สอง เป็นแนวทางที่รัฐบาลปฏิเสธยาก เพราะการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดย สสร. เป็นสิ่งที่ ส.ส.รัฐบาล และ ส.ว. เคยสนับสนุน จากการให้ความเห็นชอบหลักการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่าน สสร. เมื่อเดือน พ.ย. 2563 อีกทั้งการจัดประชามติตามที่เราเสนอ ก็เป็นไปตามความเห็นของ ส.ส.รัฐบาล และ ส.ว. เอง ที่เคยอ้างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อตีความว่าต้องมีการจัดทำประชามติก่อนเสนอเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เข้าสู่สภาในขั้นรับหลักการ

📌สาม เป็นการทวงถามและเรียกความรับผิดชอบโดยตรงจาก นายกฯ และ ครม. ว่าจริงใจแค่ไหนกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากที่เคยประกาศในปีแรกที่รับตำแหน่งนายกฯ ว่าเป็น 1 ใน 12 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

📌สี่ เป็นการเพิ่มอำนาจให้กับประชาชนโดยตรง เพราะหากมีการจัดทำประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้ง และประชาชนเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะมาจากขั้วไหน ก็ต้องดำเนินการจัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามคำสั่งของประชาชนที่แสดงออกผ่านผลประชามติ

📌ห้า เป็นการช่วยประหยัดงบประมาณและทรัพยากรของประเทศ เพราะจะทำให้เราจัดการเลือกตั้งและจัดประชามติในวันเดียวกันได้เลย


แคมเปญ “#RESETประเทศไทย เลือกตั้งใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่” จะเริ่มรณรงค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะได้รายชื่อครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด

พรรคก้าวไกลขอแรงสนับสนุนจากประชาชน อย่าเพิ่งถอดใจ มาร่วมลงชื่อกับเรา ส่งแรงกดดันไปยังรัฐบาลให้จัดประชามติ และคืนประเทศให้ประชาชน เพื่อให้ปลายทางในปีหน้า เราจะมีความหวังได้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารอเราอยู่ คือคนไทยจะได้เลือกตั้งใหม่ ได้เริ่มนับหนึ่งสู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับใหม่ และมีโอกาสร่วมสร้างอนาคตใหม่ของประเทศไทยอีกครั้ง

ลงชื่อกันที่นี่ได้เลย


สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของพรรคก้าวไกลนี้ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ปี พ.ศ. 2565
ผลิตโดย บริษัท สเปกเตอร์ ซี จำกัด จำนวนที่ผลิต 1 ชิ้น งบประมาณ 3,000 บาท ผลิตวันที่ 7 กันยายน 2565

Login

สินค้าลอตใหม่จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สามารถสอบถามก่อนได้ที่โทร 02 8215874 (10.00-18.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า