free geoip

เปิดข้อสังเกตเบื้องต้น งบปี 2566 ของ ‘ศิริกัญญา ตันสกุล’


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 มีการเผยแพร่ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล จึงมาแบ่งปันข้อสังเกตเบื้องต้นมาให้ทุกคนร่วมกันจับตาต่อไป โดยหลังวันที่ 17 พฤษภาคม เอกสารงบประมาณจะออกมาให้ได้ตรวจสอบรายละเอียดกันอีกที ซึ่ง ศิริกัญญา แลพรรคก้าวไกล จะเริ่มนับถอยหลังเข้าสู่การอภิปรายงบประมาณวาระที่ 1 ในวันที่ 1 มิถุนายน กันเลย

ข้อสังเกตเบื้องต้นของ ศิริกัญญา ต่อร่าง งบประมาณปี 2566 มีดังนี้

  1. งบประมาณปี 2566 อนุมัติวงเงินรวม 3.185 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเพียง 85,000 ล้านบาท หรือ 2.7% ไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ต้องการงบเพิ่มขึ้น
  2. หน่วยงานที่ได้รับงบเพิ่มมากที่สุด แทบไม่ได้ช่วยพัฒนาประเทศด้านต่างๆ หรือช่วยคนตัวเล็กตัวน้อย เป็นการตั้งงบใช้หนี้ หรือให้กรมการข้าวทำเกษตรแปลงใหญ่ เป็นต้น
  3. งบสวัสดิการยังกะพร่องกะแพร่ง ไม่ถ้วนหน้า ไม่เพียงพออย่างที่รัฐบาลเคยหาเสียงไว้
  4. งบท้องถิ่นยังลุ่มๆ ดอนๆ ในขณะที่งบส่วนภูมิภาคโตวันโตคืน
  5. งบกระทรวงกลาโหมงบลดลงจริง แต่งบบุคลากรยังเพิ่มในทุกเหล่าทัพ แม้กองทัพเรือยอมถอยเรือดำน้ำ แต่กลัวงบตกน้ำ กองทัพอากาศจึงได้ F-35 มาแทน


(ดาวน์โหลดรายละเอียดเบื้องต้น ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566  ใครเจออะไรแปลกๆ หรือน่าติดตามเป็นพิเศษ มาแชร์กันได้เลย!)


อ่านรายละเอียดของข้อสังเกตทั้ง 5 ต่อจากนี้ได้เลย:


ศิริกัญญา ชี้ให้เห็นว่า ปี 2566 จะเป็นอีกหนึ่งปีที่งบประมาณประเทศฝืดเคือง ถึงแม้ว่าจะตั้งงบแบบขาดดุลและต้องกู้ชดเชยเกือบเต็มเพดานแล้วก็ตาม แต่งบประมาณในปีหน้าจะยังคงต่ำกว่างบประมาณปี 63 หรือช่วงก่อนวิกฤต โดยงบประมาณปี 2566 อนุมัติวงเงินรวม 3.185 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเพียง 85,000 ล้านบาท หรือ 2.7% ไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ต้องการงบเพิ่มขึ้น

งบประมาณที่ฝืดเคืองนี้ นอกจากจะสะท้อนปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่ตกต่ำตามภาวะวิกฤตแล้ว ยังสะท้อนว่าเม็ดเงินภาครัฐที่จะอัดฉีดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจก็มีไม่มากเช่นเดียว


“เป็นเรื่องน่าแปลกใจที่ในปีนี้ รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบเพิ่มในอัตราสูงที่สุดในบรรดาหน่วยงานทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการใช้คืนหนี้ที่รัฐบาลยืมมาใช้ในอดีต เป็นการอุดหนุนบริการสาธารณะ หรือลงทุนเพิ่มเป็นส่วนน้อย”

ศิริกัญญา กล่าว

รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่ได้งบเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 162,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากถึง 27% แต่เป็นการตั้งงบเพื่อใช้หนี้เป็นหลัก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้รับงบประมาณ 84,508.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15,041 ล้านบาท (เพิ่ม 22%) โดยงบประมาณที่ตั้งทุกปีเป็นการชดเชยภาระหนี้ของรัฐที่ใช้เงินของธกส. ออกไปก่อน เช่น โครงการประกันรายได้เกษตร โครงการจำนำผลผลิตทางการเกษตร

ธนาคารออมสิน ได้รับงบประมาณ 8,256.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,296.72 ล้านบาท (เพิ่ม 109%) โดยงบประมาณที่ตั้งทุกปีเป็นการชดเชยภาระหนี้ที่ใช้เงินธนาคารออมสินออกไปก่อน เช่น ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ SME ชดเชยหนี้ NPL จากโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินในช่วงโควิด เป็นต้น

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับงบประมาณ 21,524.79 ล้านบาท (เพิ่ม 69%) และการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณ 22,783 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 25%) โดยงบที่ตั้งทุกปี ส่วนใหญ่เป็นการชำระหนี้เงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ชำระหนี้โครงการก่อสร้างทางรถไฟต่างๆ และงบอุดหนุนค่าบริการรถไฟ

ศิริกัญญา อธิบายสาเหตุที่ต้องมีการตั้งงบจ่ายคืนหนี้มากขึ้นว่าเป็นเพราะรัฐบาลกู้เพิ่มจนทำให้ภาระหนี้อยู่ที่ 34.2% ของงบประมาณ ใกล้ชนเพดานที่ 35% ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งเมื่อต้องนำงบไปใช้หนี้มากขึ้น ก็จะทำให้เหลืองบประมาณสำหรับใช้พัฒนาประเทศด้านอื่นๆ ในปีนี้ลดน้อยลงไปด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้งบเพิ่มมากเป็นอันดับ 2 โดยได้งบเพิ่ม 16,214 ล้านบาท แต่น่าสังเกตว่า เกือบทั้งหมดเพิ่มให้กรมการข้าว โดยกรมการข้าวได้รับงบประมาณเพิ่ม 15,000 ล้านบาท ตามแผนงานเกษตรเพิ่มมูลค่า คาดว่าจะถูกนำไปใช้กับโครงการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรแปลงใหญ่

ศิริกัญญา กล่าวว่า ต้องติดตามกันต่อว่าจะมีการตัดงบที่ใช้จากเงินนอกงบประมาณอย่างมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าว สินเชื่อรวบรวมข้าว รวมถึงมาตรการช่วยค่าเก็บเกี่ยวหรือไม่ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงบประมาณ

ในทางกลับกัน กรมปศุสัตว์ที่เป็นที่สนใจของประชาชนจากสถานการณ์โรคระบาดในสัตว์ ทั้งลัมปีสกินและอหิวาต์แอฟริกันในสุกร รวมถึงยังต้องรับมือป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก ได้งบเพิ่มขึ้นเพียง 51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเพียง 1% เท่านั้น ทั้งที่สถานการณ์ปศุสัตว์ของไทยต้องการปฏิรูปกระบวนการผลิตเพื่อรองรับกับสถานการณ์โรคระบาดในสัตว์อย่างเร่งด่วนหน่วยงานที่ได้งบเพิ่มเป็นอันดับ 3 คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้งบเพิ่มเกือบ 9% โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากที่สุดในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ศิริกัญญา แสดงความเห็นว่า การเพิ่มงบของกรมอุทยานฯ อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นการคืนงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เป็นข่าวดังเมื่อปีที่ผ่านมาว่าถูกปรับลดงบประมาณลงในปี 65 จำนวน 885 ล้านบาท

ต้องมาลุ้นกันต่อว่าจะเป็นการเพิ่มงบค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหรือไม่ หลังจากที่โดนตัดงบไปจนต้องเลิกจ้างไปเกือบ 2,000 คนศิริกัญญา ชี้ให้เห็นว่า งบประมาณปี 2566 เป็น งบประมาณปีสุดท้ายของรัฐบาลนี้ ยังไม่เห็นวี่แววที่พรรครัฐบาลจะทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้เลยในการเลือกตั้งปี 2562 เลย

“งบสวัสดิการเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดยังคงไม่ถ้วนหน้าหลังจากที่รอมา 4 ปี! แถมถูกลดงบไป 325 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ที่ผ่านมาตั้งงบไว้ไม่เคยพอ และต้องของบกลางเพิ่มทุกปี”


ตั้งงบกองทุนบัตรประชารัฐฯ ไม่เพียงพอใช้ทำสวัสดิการ

จากที่รัฐบาลประกาศว่าจะเพิ่มผู้ได้รับสวัสดิการเป็น 20 ล้านคน และเคยตั้งงบไว้สูงถึง 49,500 ล้านบาทในปี 2564 แต่สุดท้ายกลับตั้งงบไว้เพียง 35,000 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับว่าจะไม่เพียงพอสำหรับการให้สวัสดิการตามฐานผู้มีบัตรเดิม 14 ล้านคนด้วยซ้ำ หากไม่มีการตัดสวัสดิการบางอย่างลง ประชาชนอาจจะต้องรอลุ้นว่าจะได้งบกลางมาเติมในช่วงกลางปี

งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมยังคงเพิ่มขึ้นไม่มาก

ศิริกัญญา มองว่า การที่งบสำนักงานประกันสังคมยังน้อย ส่อแววว่ารัฐบาลจะลดเงินสมทบในส่วนของรัฐลง และไม่ชำระหนี้เดิมที่ค้างอยู่กว่า 60,000 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ตลอดการแพร่ระบาดของโควิด รัฐบาลได้ลดเงินสมทบฝั่งลูกจ้าง และนายจ้าง รวมถึงนำเงินกองทุนฯ ไปใช้เยียวยาไปมากกว่าแสนล้านบาท

ดังนั้น หากรัฐบาลไม่มีแผนในการเติมเงินเข้าสู่กองทุนประกันสังคม ก็มีความเสี่ยงอย่างมากที่กองทุนจะไม่สามารถประกันสิทธิของผู้ประกันตนได้ เช่นเดียวกับกองทุนการออมซึ่งตั้งงบไว้ไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินสมทบ

งบกระทรวงศึกษาธิการลดลง 4,500 ล้านบาท

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะงบบุคลากรลดเพราะจำนวนครูเกษียณเพิ่มขึ้น และงบรายหัวลดลงตามจำนวนนักเรียน ศิริกัญญา เสนอว่า ควรใช้โอกาสนี้เพิ่มงบรายหัวเด็กที่จะถึงตัวนักเรียนโดยตรงที่ไม่ได้ปรับงบต่อหัวเพิ่มมา 10 ปีแล้ว อีกทั้งยังไม่เห็นวี่แววการตั้งงบประมาณโครงการฟื้นฟูการเรียนรู้เด็กจากช่วงโควิดในปีนี้อีกเช่นเคยศิริกัญญา กล่าวว่า งบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 5,200 ล้านบาท คาดว่าส่วนหนึ่งจะเป็นเงินชดเชยภาษีที่ดินให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ค้างจ่ายมา 2 ปีแล้ว แต่ยังคงชดเชยไม่ครบตามจำนวนที่ติดหนี้กว่า 50,000 ล้านบาท จากการลดภาษีที่ดิน 90% แถมยังตั้งงบคืนให้ อปท. ไม่ครบทุกแห่งอีกด้วย

ในทางกลับกัน งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดพุ่งขึ้นถึง 25% ทั้ง ๆ ที่โครงการในลักษณะเดียวกันได้รับงบเงินกู้ผ่านโครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากไปแล้วเกือบ 23,000 ล้านบาทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจากแผนงานฟื้นฟูฯ ภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ทั้งสองฉบับ รวมแล้วกว่า 1,942 ล้านบาท และงบประมาณจากงบกลางอีก 19,904 ล้านบาทแม้งบกระทรวงกลาโหมในปี 2566 จะลดลงเล็กน้อย แต่งบบุคลากรของกระทรวงกลาโหมกลับ โดยงบปี 2566 อยู่ที่ 107,436 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 2,401 ล้านบาท งบบุคลากรนี้เพิ่มขึ้นในทุกเหล่าทัพ โดยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในกองทัพบก 1,345 ล้านบาท

ศิริกัญญา ชี้ว่า งบบุคลากรที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ากองทัพยังไม่จริงจังไม่มากพอในการลดกำลังพลของกองทัพ ซึ่งงบบุคลากรของกระทรวงกลาโหมคิดเป็น 14% ของงบบุคลากรทั้งหมดของประเทศ

นอกจากนี้ งบของกลาโหมก็ยังมีเรื่องที่น่าตั้งข้อสังเกตอยู่อีกหลายจุด ได้แก่

  • ปีงบประมาณ 2566 กองทัพบก ได้รับโอนโครงการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าของแผ่นดิน จากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 หากนำไม่นำโครงการดังกล่าวมารวมในงบประมาณของกระทรวงกลาโหม งบประมาณของกระทรวงกลาโหมจะลดลงเพียง 2,722 ล้านบาท
  • กองทัพเรือยอมถอนโครงการเรือดำน้ำลำที่ 2-3 วงเงิน 22,500 ล้านบาทออกไป แต่ไม่ใช่เพราะต้องการประหยัดงบประมาณเพื่อชาติ แต่เพราะทราบดีว่าจะต้องถูกกระแสต่อต้าน และหากถูกตัดงบหรือต้องถอนโครงการงบประมาณในส่วนนี้จะตกน้ำถูกแปรไปให้หน่วยงานอื่นทันที ไม่ได้กลับไปที่กองทัพเรือ
  • กองทัพอากาศจะจัดซื้อเครื่องบิน F-35 12 ลำ มูลค่า 13,500 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ตามแผนงานที่วางไว้ล่วงหน้าจะจัดหาเครื่องบินทดแทน F-16 ทั้งหมด 12 ลำอยู่แล้ว ซึ่งดูจะเป็นโครงการจัดซื้อเครื่องบินที่อยู่ในแผนเพียงโครงการเดียว จึงเกิดความสับสนว่าการจัดซื้อ F-35 จะเป็นการซื้อ “เพิ่มเติม” หรือซื้อ “ทดแทน” กันแน่ เพราะทั้ง 2 โครงการต้องใช้งบประมาณหลายหมื่นล้าน และเป็นภาระผูกพันในระยะยาวแทบทั้งสิ้น


“เห็นเค้าลางว่างบปี 66 แม้ว่าจะเป็นการตั้งงบครั้งสุดท้ายของรัฐบาลประยุทธ์ แต่ก็ยังคงสร้างความผิดหวังอีกเช่นเคย”

ศิริกัญญา กล่าว
หากอ่านการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลแล้วผิดหวัง พรรคก้าวไกลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมติดตามงาน “Hackathon งบ 66 — งบแบบไหนที่เราอยากเห็น?” ที่จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการออกแบบงบประมาณที่ประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดกับพวกเรา พรรคก้าวไกล เร็วๆ นี้

*เสริม ย้อนฟังแผน #งบประมาณฉบับก้าวไกล โดย ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ จากการประชุมใหญ่ครั้งที่ผ่านมา (นาทีที่ 1.20.20)

Login

สินค้าลอตใหม่จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สามารถสอบถามก่อนได้ที่โทร 02 8215874 (10.00-18.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า