ศาลยุติธรรมได้รับเงินรางวัล 149 ล้าน …ให้ใคร? ทำผลงานอะไร?

ศาลยุติธรรมได้รับเงินรางวัล 149 ล้าน …ให้ใคร? ทำผลงานอะไร?


คำถามจาก ‘อมรัตน์’ ถึง ‘ศาลยุติธรรม’ : “มีผลงานอะไร จึงได้งบรางวัลตอบแทน?”

ย้อนกลับไป 3 วันก่อน อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล เดินทางไปหน้าศาลเพื่ออ่านจดหมายเปิดผนึกถึงประธานศาลฎีกา เพื่อเรียกร้องให้ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของ ‘กระบวนการยุติธรรมไทย’ ที่ตกต่ำดำดิ่งลงเหว ให้กลับมาเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริง และคืนสิทธิประกันตัวให้ผู้ต้องหาทางการเมืองโดยเฉพาะคดี 112

ขณะที่ วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2564) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 วาระรับทราบรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นอีกครั้งที่ ‘คำถาม’ จาก อมรัตน์ ดังขึ้น เพื่อยืนยันว่าทุกองค์กรต้องตรวจสอบได้ รวมถึง ‘ศาลยุติธรรม’

และนี่คือ 3 คำถามสำคัญที่รอให้หน่วยงานตอบ :


1. เงินรางวัลตอบแทนจากผลงานอะไร

“ค่าใช้จ่ายบุคลากรปี 62 มีหัวข้อรายจ่ายเงินรางวัล 98 ล้านบาท ปี 63 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 149 ล้านบาท ในขณะที่กระบวนการยุติธรรมตกต่ำ ประชาชนลงโทษด้วยการออกมาชุมนุมประท้วง ขอถามว่าต้องมีเงินรางวัลอะไร ให้ใคร และมีผลงานอะไรที่ควรได้รับรางวัลนี้ เสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระบวนการยุติธรรมไม่ได้มีเฉพาะในไทย แต่องค์กรระหว่างประเทศและนานาชาติท้วง ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมามีการท้วงติดถึงปัญหาการลิดรอนสิทธิเสรีภาพไม่ต่ำกว่า 22 ครั้ง”


2. ‘ทำงานที่บ้าน’ แต่ค่าโอทีพันล้านบาท

“ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ปี 63 สูงถึง 1,047 ล้านบาท จากเดิมปี 62 อยู่ที่ 659 ล้านบาท ไม่สมเหตุสมผลกับสภาวะการณ์ปัจจุบันซึ่งทำงานที่บ้าน (work from home) ทำไมต้องมีค่าตอบแทนในส่วนนี้”


3. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมสูง ตั้งหลักสูตรหาคอนเนคชั่นหรือไม่

“ปี 63 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมยังสูงถึง 204 ล้านบาท คำถามคือใช้ภาษีขณะที่ประชาชนทุกข์ยาก ฆ่าตัวตายรายวันเพื่อไปอบรมอะไร อบรมใคร หลักสูตรคุ้มค่าหรือไม่ ได้ประโยชน์หรือไม่ หรือทำไปอย่างนั้น เหมือนเวลาหน่วยราชการไปดูงานต่างประเทศ รวมถึง การตั้งหลักสูตรต่างๆ ขึ้นในสำนักงานยุติธรรมนั้น สมควรหรือไม่ ไม่เห็นด้วยกับการตั้งหลักสูตรต่างๆ ขึ้นในหน่วยงานยุติธรรมที่ควรวางตัวเป็นกลาง ไม่ควรมีการสร้างคอนเนคชั่น ทำไมต้องทำมาหากินในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของศาลและกระบวนการยุติธรรม”

“ผดุงความยุติธรรมให้เป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชน คือหน้าที่โดยตรงของศาลและกระบวนการยุติธรรมแต่ที่ผ่านมาก็ทำงานแบบขาดตกบกพร่อง ถูกตั้งคำถามตลอดมาว่า มีความอิสระจริงหรือไม่ หรือทำตามใบสั่งใคร ถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเคลียร์ตัวเองให้เป็นที่อบอุ่นใจต่อประชาชนผู้เสียภาษีได้”

Login