เปลี่ยน ‘ครูอาสา’ เป็น ‘ลูกจ้างประจำ’

ต่างจังหวัดทำได้ กทม. ก็ต้องทำได้! ถึงเวลา เปลี่ยน ‘ครูอาสา’ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กทม. ที่ไร้สวัสดิการ-เงินเยียวยา มาเป็น ‘ลูกจ้างประจำ’ เพิ่มความมั่นคงในชีวิตของครู