เสาหลักนโยบายที่ 5: “ต้องก้าวไกล การศึกษาไทยก้าวหน้า”

ของขวัญวันเด็กจากพรรคก้าวไกล: นโยบายการศึกษา เพื่อประเทศไทยที่มีอนาคต