สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสังกัดพรรคก้าวไกล

แบบฟอร์มการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสังกัดพรรคก้าวไกล