นโยบาย – เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. บ้านคนเมืองที่อยู่อาศัยใจกลางเมือง ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้

นโยบาย – เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. บ้านคนเมืองที่อยู่อาศัยใจกลางเมือง ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้

หากเราสามารถสร้างที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองให้กับนายพลทหารและเหล่าพลทหารได้

เราก็ควรสร้างที่อยู่อาศัยใจกลางเมือง

ให้กับประชาชนได้เช่นเดียวกัน

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ราคาที่ยู่อาศัยในกรุงเทพถีบตัวสูงขึ้นและโตเร็วกว่าเงินเดือนเฉลี่ยถึง 3 เท่า คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในเมืองที่มีคุณภาพได้ มากไปกว่านั้นหลายคนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหากวันหนึ่งต้องการมี ราคาที่อยู่อาศัยก็ถึบพวกเขาให้ออกไปนอกเมืองซึ่งพวกเขาต้องแบบรับค่าโดยสารเข้ามาทำงานในเมืองไปกลับวันละไม่ต่ำกว่าร้อยบาท ช่วงแรกเราจะเริ่มจากการเช่าที่ราชพัสดุหรือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในกรุงเทพเพื่อนำมาสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนในระยะยาว เราหวังว่าพรรคก้าวไกลจะสามารถผลักดันนโยบายย้ายกองทัพออกจากตัวเมองกรุงเทพให้สำเร็จได้ โดยที่ดินของกองทัพในตัวเมืองกรุงเทพมีอยู่มหาศาลเราสารมารถนำที่ดินเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์ในประชาชนได้อีกมาก


ตั้งเป้าสร้างที่อยู่อาศัยใจกลางเมือง 10,000 ยูนิตภายใน 4 ปี

กทม. ลงทุนสร้างและบริหารที่อยู้อาศัย

ในราคาไม่เกิน 3,500-9,000 บาท/เดือน(แล้วแต่ขนาดครอบครัว)

ให้เช่าระยะยาว

ที่อยู่อาศัยที่จะทำให้เราไม่ต้องกังวลเช่าระยะยาว 1 ชั่วอายุคน(สัญญาเช่า 30 ปี ต่อสัญญาได้)

ต้องอยู่ใจกลางเมือง

ในที่ที่การคมนาคมเข้าถึง มีพื้นที่
ส่วนกลาง ลานกิจกรรม ย่านค้าขาย
เพื่อให้กิจกรรมในชุมชนดำเนินไปได้
โดยดำเนินการเช่าที่ดินจาก
เจ้าของที่ดินรายใหญ่ในกรุงเทพ
เช้า กรมธนารักษ์ สำนักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตรย์ กระทรวงกลาโหม
เพื่อนำมาสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชน

__________________________
ผู้ผลิต วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
ที่อยู่ผู้ผลิต พรรคก้าวไกล เลขที่ 167 ชั้น 6 ซอยรามคำแหง 42 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 จำนวนที่ผลิต 1 โพส
ผลิตวันที่ 20 เมษายน 2565

Login