นโยบาย – เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เปลี่ยนที่รกร้างเป็นสวนสาธารณะ

นโยบาย – เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เปลี่ยนที่รกร้างเป็นสวนสาธารณะ

เปลี่ยนที่รกร้างเป็นสวนสาธารณะ

สถานทที่พักผ่อนสำหรับประชาชน

ไม่ควรมีเพียงห้างสรรสินค้า

มีบ้านสักกี่หลังในกรุงเทพที่มีสวนมีคนสักกี่คนที่อยู่ในคอนโดที่มีสวนส่วนกลาง คนเกินครึ่งของกรุงเทพ ไม่มีพื้นที่สำหรับการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพทางออกเดียวของพวกเขาคือการเข้าห้างสรรพสินค้า เป็นไปได้หรือไม่ที่กรุงเทพจะมีพื้นที่ที่สวยงามสะอาดปลอดภัยให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมกับครอบครัว ที่มีเดทกับคนรัก มีที่ออกกำลังกายเล่นกีฬา มีที่พบปะสังสรรค์กับเพื่อฝูง โดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว


ซื้อที่ดินหรือเช่าที่ดินระยะ

และร่วมมือกับเจ้าของที่ดินเอกชนเพื่อ
นำที่มาพัฒนาเป็นสวนสาธารณะให้กับ
ประชาชน

ใช้กลไกภาษีที่ดินกับที่ดินร้าง

เอกชนที่ยินยอมให้ กทม. สร้างสวน
สาธารณะบนที่ดินทิ้งร้างว่างเปล่าของ
ตนเอง จะได้รับการยกเว้นภาษีที่ดิน

หน้าอาคารใหม่ต้องมีสวน

ออกข้อบัญญัติ กทม. เพื่อกำหนดให้
ด้านหน้าของอาคารทุกแห่งที่จะ
ก่อสร้างใหม่ จำเป็นต้องมีพื้นที่สี
เขียวที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามา
ใช้ประโยชน์ได้

เปิดพื้นที่สาธารณะของ กทม. ให้เป็นที่ปลอดภัยสำหรับการชุมนุม

ของคนทุกกลุ่ม พร้อมอำนวยความ
สะดวกในเรื่องของอุปกรณ์ เช่น
รั่วกั้นและรถห้องน้ำ

__________________________
ผู้ผลิต วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
ที่อยู่ผู้ผลิต พรรคก้าวไกล เลขที่ 167 ชั้น 6 ซอยรามคำแหง 42 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 จำนวนที่ผลิต 1 โพส
ผลิตวันที่ 20 เมษายน 2565

Login