Avatar

พรรคก้าวไกล

25 เมษายน 2564

แถลงการณ์พรรคก้าวไกล: ข้อเสนอแนะปรับปรุงการบริหารวิกฤตโควิด-19

ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติถึงรัฐบาล เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากพรรคก้าวไกล
Avatar

พรรคก้าวไกล

25 เมษายน 2564
Avatar

พรรคก้าวไกล

24 เมษายน 2564
Avatar

พรรคก้าวไกล

23 เมษายน 2564
Avatar

พรรคก้าวไกล

22 เมษายน 2564
Avatar

พรรคก้าวไกล

22 เมษายน 2564

ข้อเสนอก้าวไกล ประชาชนปลอดภัย เศรษฐกิจไม่พัง รับมือโควิดระลอก 3

ข้อเสนอของพรรคก้าวไกลต่อรัฐบาลเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์โควิดระลอก 3 ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีปลอดภัย เศรษฐกิจก็ทรงตัวอยู่ได้ไม่พังทลายไปเสียก่อน
Avatar

พรรคก้าวไกล

11 เมษายน 2564
1 2 3 4 5