free geoip

มันก็สิทธิ์ของเธอ! รัฐบาลหนีตอบกระทู้สภา ‘ก้าวไกล’ – ยื่น 4 เลื่อนเรียบทั้ง 4 กระทู้
แม้เป็นสิทธิ์ที่ทำได้ แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับประชาชน เมื่อรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารไม่ส่งรัฐมนตรีหรือตัวแทนมาตอบคำถามต่อสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติและตัวแทนของประชาชน ขณะที่เวลานี้เข้าสู่ช่วงท้ายก่อนปิดสมัยประชุมสภาแล้ว ซึ่งหลายกระทู้ที่ค้างอยู่มีความสำคัญเร่งด่วน เนื่องจากเป็นความเดือดร้อนอย่างยิ่งและสะท้อนมาจากประชาชนในพื้นที่


พรรคก้าวไกล ได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในวันนี้ (2 กันยายน 2563) ทั้งสิ้น 4 กระทู้ แบ่งเป็น กระทู้ถามสดด้วยวาจา 2 กระทู้ ได้แก่ การสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว และปัญหาขาดแคลนงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท.) อีกส่วนหนึ่งเป็นกระทู้ถามทั่วไป 2 กระทู้ ได้แก่ ปัญหาแรงงานจ้างเหมาของรัฐ และการแก้ปัญหาหมาแมวจรจัด 


อย่างไรก็ตาม กระทู้ทั้งหมดของพรรคก้าวไกลได้รับแจ้งว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องของเลื่อนการตอบและส่งตัวแทนมาชี้แจงใดๆทั้งสิ้น 


ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ กล่าวว่า วันนี้เกือบเป็นการประชุมสภานัดสุดท้ายแล้ว เพราะสัปดาห์หน้าจะเป็นอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สัปดาห์ถัดไปเป็นเรื่องงบประมาณ และสัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมสภาจะเป็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ ดังนั้นวันนี้รัฐมนตรีจึงควรมาตอบกระทู้สดซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนของประชาชน
“ผมได้ตั้งกระทู้สดเพื่อพิจารณาแก้ไขเรื่องอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเหมืองตะกั่ว อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีการแอบอ้างว่าเป็นโครงการในพระราชดำริ เรื่องนี้สำคัญมาก เพื่อสร้างความกระจ่างให้กับประชาชน จึงอยากร้องทุกข์ต่อประธานสภาว่า นี่คือเวทีที่ประชาชนควรได้รับตอบจากรัฐมนตรีที่ไปนั่งเสวยสุข ไปนั่งบริหาร ไปบอกว่าอาสามาทำงาน แต่ทำไมจึงหนีการตอบกระทู้ที่เป็นเรื่องปัญหาความเดือดร้อน พี่น้องประชาชนจังหวัดพัทลุงได้มาร้องเรียนและแจ้งว่ามีการปลอมแปลงเอกสารอีไอเอและมีการแอบอ้างโครงการพระราชดำริ เรื่องนี้จึงควรได้รับการพิจารณาเพื่อเทิดพระเกียรติ และสภาแห่งนี้ควรช่วยกันกดดันเพื่อให้นายกฯ หรือรัฐมนตรีให้เกียรติมาตอบ เพราะเป็นประเด็นปัญหาความเดือดร้อนและถูกต้องตามข้อบังคับ”


ต่อมาประธานสภาแจ้งว่ากระทู้ถามสดเรื่อง ‘ท้องถิ่นหลายแห่งกำลังขาดงบประมาณ’ ที่ตั้งโดย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ได้ถูกขอเลื่อนการตอบออกไปเช่นกัน ประธานสภาจึงอนุญาตให้ผู้ยื่นกระทู้ได้บ่น เช่นเดียวกับที่อนุญาต ประเสริฐพงษ์ ในญัตติก่อนหน้านี้
“เรื่องนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนมาก เนื่องจากการพิจารณางบประมาณประจำปี 2564 กำลังจะเข้าสู่สภา โดยมีกระแสข่าวออกมาว่าเวลานี้ท้องถิ่นหลายแห่ง โดยเฉพาะในระดับเทศบาลรายได้ไม่เพียงพอ อันเนื่องมาจากการดำเนินงานโดยตรงของรัฐบาล เช่น การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากกว่าร้อยละ 90 จึงอยากให้รัฐมนตรีมาตอบคำถามนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎร”

ณัฐพงษ์กล่าว


ขณะที่ธีรัจชัย พันธุมาศ ซึ่งได้ตั้งกระทู้ถามทั่วไปต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรื่อง ‘การแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมาในหน่วยงานของรัฐ’ ก็ถูกขอเลื่อนออกไปเช่นกัน
“ในส่วนกระทู้นี้ได้มีการบรรจุไว้เพื่อให้รัฐมนตรีมาตอบคำถามตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ต่อมาได้ขอเลื่อนเป็น พุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ต่อมาก็เลื่อนอีก ประธานจึงได้บรรจุวาระมาเป็นวันนี้ แต่แล้วรัฐมนตรีก็ขอเลื่อนอีก นับตั้งแต่ครั้งแรกมาถึงตอนนี้เป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้วที่มีการเลื่อน ตามข้อบังคับข้อที่ 151 ระบุว่า สามารถเลื่อนได้ แต่ต้องแจ้งเหตุอันควร กรณีอย่างนี้ไม่ทราบเช่นกันว่ามีเหตุขัดข้องอะไร เพราะการเลื่อนแต่ละครั้งไม่มีเหตุที่ชี้แจงเลยว่าติดธุระหรือภาระกิจอะไรที่สำคัญกว่าการที่ฝ่ายบริหารมาตอบคำถามฝ่ายนิติบัญญัติ

คิดว่าประธานควรมีมาตรการสักอย่างเพื่อให้รัฐมนตรีมาตอบ เพราะเรื่องการจ้างเหมางานภาครัฐเป็นสิ่งที่สำคัญ ทำให้คนที่อยู่ในระบบแบบนี้ไม่มีสิทธิลาคลอด ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ไม่มีสิทธิหรือได้รับเงินระหว่างลา ไม่มีสิทธิรับการปรับฐานเงินเดือน ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาล การสมทบของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคมก็ไม่มี ซึ่งหน่วยงานรัฐได้จัดจ้างในรูปแบบสัญญาจ้างทำของ เพื่ออำพรางการจ้างแรงงาน ส่งผลให้พวกเขาไม่ได้การคุ้มครองในฐานะลูกจ้าง แม้แต่ในหน่วยงานตุลาการหรือสภาแห่งนี้ก็มีการจ้างเหมางานที่ทำให้เกิดการไม่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานจ้างเหมางาน ในสภาแห่งนี้ก็มีเป็นร้อยคนที่มาร้องเรียนกับผม จึงอยากเสนอให้มีการแก้กฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา 4 เพื่อให้สิทธิการจ้างเหมางานหมดไป เพื่อให้คนเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย”


สุดท้าย กระทู้ถามทั่วไป ‘เรื่องปัญหาสุนัขและแมวจรจัด’ ที่ตั้งคำถามไปถึงกระทรวงมหาดไทย โดย เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ก็ได้รับการแจ้งว่ารัฐมนตรีขอเลื่อนการตอบกระทู้ออกไปเช่นกัน


นอกจากกระทู้ของพรรคก้าวไกลแล้ว กระทู้ถามสดด้วยวาจาของของพรรคอื่นๆ ก็ยังถูกเลื่อนออกไปเช่นกัน จึงเท่ากับว่า ในสัปดาห์นี้ รัฐบาลไม่ได้ส่งรัฐมนตรีหรือตัวแทนมาตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาต่อสภาเลยแม้แต่เรื่องเดียว

Login

สินค้าลอตใหม่จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สามารถสอบถามก่อนได้ที่โทร 02 8215874 (10.00-18.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า