free geoip

พรรคก้าวไกลตามหาเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา ส่งอีเมลหัวข้อ [ร่วมงานกับพรรคก้าวไกล] พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้ ไปที่  [email protected]  :

1.ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน 

2.แฟ้มรวบรวมผลงาน

3.รายละเอียดช่องทางการติดต่อกลับ

*ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อสัมภาษณ์และทดลองร่วมงานกับเราในขั้นต่อไป จะได้รับการติดต่อภายใน 30 วันหลังจากการส่งอีเมล


Motion Graphic Designer โมชั่นกราฟฟิก

หน้าที่:

-ทำงานโมชั่นกราฟิกและกราฟฟิกสำหรับสื่อสารบนโซเชียลมีเดีย และสื่ออื่นๆ เช่น สิ่งพิมพ์, จอโทรทัศน์, สไลด์นำเสนอ, dashboard, ป้ายโฆษณา, เว็บไซต์ ฯลฯ

-ทำงานร่วมกับฝ่ายตัดต่อวิดีโอ งานหลักคือสร้าง Explainer Video หรือวิดีโออธิบายข้อมูลข่าวสารและนโยบายเชิงประเด็น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

คุณสมบัติ:

-ไม่จำกัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา

-ยึดมั่นในแนวทางการทำงาน แนวนโยบาย และอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกล

-มีผลงานและประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง

-มีความสามารถออกแบบการสื่อสาร(Communication Design)

-สามารถทำงานด่วนได้ ทั้งกราฟฟิกและโมชั่น

-ทำงานเป็นทีมได้

-ติดตามข่าวสารเหตุบ้านการเมือง มีความสนใจในประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

-สามารถใช้ Adobe Illustrator, Adobe Photoshop และ Adobe After Effect ได้อย่างคล่องแคล่ว

-ทำบรีฟของทีมให้เป็นบรีฟที่ทำงานได้จริง

-มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น

-หากมีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหน้าที่นี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


Video Editor ตัดต่อวิดีโอ

หน้าที่:

-รับบรีฟจากโปรดิวเซอร์หรือหัวหน้างาน และรวบรวม materials ต่างๆ เพื่อมาตัดต่อและผลิตงานออกมาเป็นรูปแบบของวิดีโอในหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอยาว, งานข่าว, งานสารคดี, สกู๊ปประเด็น, รวมทั้งวิดีโอสั้นออนไลน์, วิดีโอโปรโมท ฯลฯ ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, Line, Instagram ฯลฯ

คุณสมบัติ:

-ไม่จำกัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา

-ยึดมั่นในแนวทางการทำงาน แนวนโยบาย และอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกล

-มีผลงานและประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง

-มีความสามารถออกแบบการสื่อสาร(Communication Design)

-มีความสามารถตัดงานวิดีโอหลากหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอยาว, งานข่าว, งานสารคดี, สกู๊ปประเด็น, รวมทั้งวิดีโอสั้นออนไลน์, วิดีโอโปรโมท ฯลฯ

-สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premier Pro หรือ Final Cut Pro ได้เป็นอย่างดี

-ทำงานเป็นทีม ร่วมกับโปรดิวเซอร์ กราฟฟิก โมชั่น คอนเทนท์ ได้เป็นอย่างดี

-ทำงานให้เสร็จทันภายในเวลาที่กำหนดและภายใต้สถานการณ์กดดันได้

-หากมีผลงาน/ประสบการณ์ การทำงานด้านการถ่ายทำ การตัดต่อวิดีโอ การถ่ายทอดสด หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ


Creative Producer ครีเอทีฟ โปรดิวเซอร์

หน้าที่:

-รับบรีฟโจทย์จากผู้ออกแบบแคมเปญหรือหัวหน้างาน และตีความด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การวางแผนรายละเอียดการผลิตโปรดักชั่น

-ร่วมออกแบบการสื่อสารกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ออกแบบแคมเปญ, หัวหน้างาน, ช่างภาพ, กราฟฟิก, และมือตัดต่อวิดีโอ เพื่อให้ได้การสื่อสารที่ดีที่สุด

-ร่วมงานกับ Art Director เพื่อควบคุมกำกับ และบริหารจัดการการผลิตสื่อตั้งแต่ต้นจนจบ จนได้ผลงานออกมาเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพนิ่ง, ภาพกราฟฟิก, วิดีโอ, พอดแคสท์, สปอตเสียง, สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ

คุณสมบัติ:

-ไม่จำกัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา

-ยึดมั่นในแนวทางการทำงาน แนวนโยบาย และอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกล

-ติดตามข่าวสารเหตุบ้านการเมือง มีความสนใจในประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

-ไม่จำเป็นต้องเคยทำหน้าที่โปรดิวเซอร์มาก่อน แต่เพียงมีผลงานและประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง

-มีความสามารถออกแบบการสื่อสาร(Communication Design)

มีความรู้ทางด้านงานโปรดักชั่น เช่น การตัดต่อวิดีโอ, การถ่ายทำ, การวางแผนโปรดักชั่น, งานภาพ, งานเสียง ฯลฯ 

-ทำงานให้เสร็จทันภายในเวลาที่กำหนดและภายใต้สถานการณ์กดดันได้

-หากมีผลงาน/ประสบการณ์ การทำงานด้านการถ่ายทำ การตัดต่อวิดีโอ การถ่ายทอดสด หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ทำบรีฟของทีมให้เป็นบรีฟที่ทำงานได้จริง

-มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น

-หากมีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหน้าที่นี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


Campaigner นักรณรงค์

หน้าที่:

ออกแบบ วางแผน และดำเนินการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์, ข้อเขียน, วิดีโอ, ภาพกราฟฟิก, ใบปลิว, แผ่นพับ, กิจกรรม(Event), เวทีปราศรัย, การทำงานในพื้นที่, การเคาะประตูบ้าน ฯลฯ

ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และมีส่วนร่วมในการผลิตงานตามข้างต้น เพื่อให้ได้งานตามที่ออกแบบและวางแผน

คุณสมบัติ:

-ไม่จำกัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา

-ยึดมั่นในแนวทางการทำงาน แนวนโยบาย และอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกล

-มีความรู้ในประเด็นการเมืองการปกครอง, เศรษฐกิจ, และสังคม อย่างดีเยี่ยม

-มีความสามารถออกแบบการสื่อสาร(Communication Design) และการรณรงค์(Campain Skills) และความสามารถทางด้านการวางแผนยุทธศาสตร์(Strategic Planning)

มีความเข้าใจงานโปรดักชั่น เช่น การตัดต่อวิดีโอ, การถ่ายทำ, การวางแผนโปรดักชั่น, งานภาพ, งานเสียง ฯลฯ 

-ทำงานให้เสร็จทันภายในเวลาที่กำหนดและภายใต้สถานการณ์กดดันได้

-ทำบรีฟของทีมให้เป็นบรีฟที่ทำงานได้จริง และต้องลงไม้ลงมือจนงานสำเร็จได้จริง

-มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น


Short-Form Video Content Creator นักสื่อสารวิดีโอสั้น

หน้าที่:

วางแผน ออกแบบ ผลิต และสื่อสารด้วยสื่อวิดีโอสั้น บน TikTok, YouYube Shorts, Facebook & Instagram Reels, ฯลฯ

มุ่งเน้นผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารนโยบาย ประเด็นทางสังคมการเมือง และสื่อสารบันเทิง ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้อุปกรณ์มือถือเป็นหลัก

คุณสมบัติ:

-ไม่จำกัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา

-ยึดมั่นในแนวทางการทำงาน แนวนโยบาย และอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกล

-ติดตามข่าวสาร ประเด็นการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม

-มีความสามารถออกแบบการสื่อสาร(Communication Design)

มีความเข้าใจงานโปรดักชั่น เช่น การตัดต่อวิดีโอ การถ่ายทำ, การวางแผนโปรดักชั่น, งานภาพ, งานเสียง ฯลฯ 

มีความสามารถในการผลิต Short-Form Video โดยใช้อุปกรณ์มือถือให้เสร็จได้ในตัวเอง

เชี่ยวชาญฟังก์ชั่นการใช้งาน เทคนิค วิธีการ แอปพลิเคชัน TikTok อย่างดีเยี่ยม

-ทำงานให้เสร็จทันภายในเวลาที่กำหนดและภายใต้สถานการณ์กดดันได้

-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น สามารถนำเสนอไอเดียการผลิตวิดีโอที่น่าสนใจได้

Login

สินค้าลอตใหม่จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สามารถสอบถามก่อนได้ที่โทร 02 8215874 (10.00-18.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า