free geoip

‘ธนาธร’ ร่วมวง ‘ก้าวไกล’ ล่องใต้พบปะสมาชิกกระบี่-ภูเก็ต ขยายฐานเสียง

“ประเทศไทยในแบบที่เราอยากเห็นเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมาก คือเป็นประเทศที่ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเกิดที่จังหวัดไหน ต้องเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน น้ำประปา โรงเรียน โรงพยาบาลที่ดีเหมือนกัน”

นี่คือสิ่งที่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าอดีตพรรคอนาคตใหม่และประธานคณะก้าวหน้า กล่าวในงาน “ก้าวไกล” ล่องใต้เปิดเวทีพบสมาชิกที่กระบี่-ภูเก็ต เพื่อเดินหน้าขยายฐานสมาชิกเตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง

ธนาธรกล่าวว่าอุดมการณ์อนาคตใหม่ ต่อเนื่องสู่ก้าวหน้า-ก้าวไกล คือการต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่เป็นธรรมเป็นประชาธิปไตย ด้าน ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล บอกว่า เปลี่ยนแค่ตัวนายกฯ ไม่ทำให้ทุกอย่างดีขึ้น แต่ต้องเปลี่ยนประเทศขนานใหญ่ ย้ำ ยิ่งก้าวไกลได้เสียงเพิ่มเท่าไหร่ คือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งมากขึ้น

“ธนาธร” เริ่มต้นด้วยการอธิบายว่า

1.- ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในประเทศไทยที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก ความเหลื่อมล้ำเช่นนี้เป็นผลโดยตรงจากการจัดสรรทรัพยากรของประเทศอย่างไม่เป็นธรรม อำนาจทางการเมืองถูกใช้เพื่อการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุนขนาดใหญ่มากกว่าประชาชน นำไปสู่การผูกขาดทางเศรษฐกิจอยู่ในมือของกลุ่มทุนขนาดใหญ่และชนชั้นนำ

2.- นี่คือปัญหาที่พรรคอนาคตใหม่เดิม มาจนถึงพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าวันนี้ยืนยันมาตลอดว่าเป็นเป้าหมาย ก็คือการทลายทุนผูกขาด และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดึให้กับคนไทยทุกคน

3.- ทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย อำนาจเป็นของประชาชน และทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเรียกร้องแสดงออก


4.- ที่ผ่านมาชนชั้นนำมักอ้างความสามัคคีปรองดองมาเรียกร้องต่อทุกคนในชาติและใช้ในการโจมตีพวกเราตลอดเวลา แต่คำถามคือการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนผูกขาดร่ำรวยเป็นหลักแสนล้านภายในเวลาไม่กี่ปี ขณะที่ปล่อยให้คนเกิน 50% ของประเทศนี้มีรายได้ไม่ถึง 7,500 บาทต่อเดือน เข้าไม่ถึงน้ำประปาที่มีคุณภาพ บริการสาธารณะที่ดี ทั้งที่เป็นสิทธิพื้นฐาน สิ่งนี้คือความปรองดองของคนในชาติหรือไม่

*** ดังนั้น ประเทศไทยในแบบที่เราอยากเห็นเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมาก คือเป็นประเทศที่ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเกิดที่จังหวัดไหน ต้องเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน น้ำประปา โรงเรียน โรงพยาบาลที่ดีเหมือนกัน ***

5.- เราต้องการสร้างประเทศที่เสมอภาคเป็นธรรม ดอกผลการพัฒนากระจายถึงทุกคน มีเศรษฐกิจที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีของตัวเอง และเป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเรื่องสามัญพื้นฐานที่คนไทยทุกคนควรได้รับ นี่คือสังคมไทยที่เราเปลี่ยนแปลงได้

“การเรียกร้องให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ มีความเป็นธรรม ดอกผลการพัฒนากระจายถึงทุกคน มีเศรษฐกิจที่ทันสมัย ไม่ใช่เรื่องสุดโต่ง ไม่ใช่เรื่องที่ผิด นี่คือสังคมที่เราทุกคนอยากให้ลูกหลานของเราเติบโตขึ้นมา โอกาสในการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือทุกท่านแล้ว มาร่วมกันผลักดันวาระสำคัญของประเทศ ให้ดอกผลของการพัฒนาไม่ได้ตกอยู่กับเจ้าสัวไม่กี่คน แต่อยู่กับคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ เราทำได้ด้วยการร่วมสร้างพรรคก้าวไกลด้วยกัน”

ธนาธรกล่าว

ด้าน “ชัยธวัช” ได้บรรยายถึงยุทธศาสตร์ของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้ง โดยระบุว่า

1.- พรรคก้าวไกลมีเป้าหมายที่ต้องการเป็นพรรคเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ โดยเห็นว่าการเปลี่ยนรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีเพียงลำพังไม่สามารถทำให้ประเทศไทยดีขึ้นได้ ต้องเปลี่ยนไปถึงโครงสร้างทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของประเทศ

2.- นั่นเป็นเพราะปัญหาของสังคมไทยที่เป็นข้อขัดแย้งไม่จบสิ้นมายาวนาน ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 คืออำนาจการเมืองในประเทศนี้อยู่ที่ประชาชนหรืออยู่ที่อื่น ซึ่งที่ผ่านมาการรัฐประหารทั้งสองครั้งล่าสุดในปี 2549 และ 2557 เป็นการรัฐประหารที่ฝ่ายชนชั้นนำได้ลดทอนอำนาจจากการเลือกตั้ง และเพิ่มอำนาจให้กลุ่มที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ทั้งกองทัพ องค์กรอิสระ และตุลาการมาโดยตลอด

*** นี่คือโจทย์ที่ค้างคาของสังคมไทยอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ว่าตกลงอำนาจของประเทศนี้อยู่ที่ไหน และเราจะออกแบบสถาบันทางการเมืองเพื่อให้อำนาจของประชาชนเป็นจริงได้อย่างไร ***


3.- การเมืองในอนาคตข้างหน้าก็จะยังคงเป็นการต่อสู้ระหว่างอำนาจสองฝ่าย แต่สิ่งที่ต่างออกไปวันนี้ คืออำนาจชนชั้นนำเดิมเริ่มมีปัญหาสูญเสียความชอบธรรมในการทำให้ประชาชนยอมรับโดยสมัครใจ และเกิดการใช้อำนาจที่ดิบเถื่อนมากขึ้นในการบังคับให้สังคมยอมรับ ผ่านการปราบปรามด้วยกำลังและการบังคับใช้กฎหมาย ขณะที่การเมืองมวลชนกว้างขวางและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น มีความผูกพันกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

*** สังคมไทยจึงกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนยุคสมัยครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปี เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการสิ้นสุดของอำนาจเก่าและยุคสมัยใหม่ ที่ประชาชนไม่ต้องการให้อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งครอบงำประเทศอีกต่อไปแล้ว ***

4.- การเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะเป็นจริงได้มากแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนอยากเห็นสังคมแบบไหน และเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดมากแค่ไหน ในสถานการณ์แบบนี้ พรรคก้าวไกลมีภารกิจสร้างประเทศไทยที่มีอนาคต พัฒนาเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าเป็นธรรม ประชาชนเสมอภาค เท่าเทียม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องต่อสู้ทางความคิดให้เสียงส่วนใหญ่ในสังคมเห็นด้วยกับเราให้มากที่สุด

5.- พื้นที่สภาก็จะเป็นพื้นที่สำคัญที่ต้องเข้าไปขยายให้ได้มากที่สุดด้วย เราจึงสร้างพรรคการเมืองและนักการเมืองแบบใหม่ ทำให้ประชาชนเห็นว่ารัฐสภาเป็นทางออกได้ พรรคการเมืองต้องเข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองมวลชนของประชาชนที่ประชาชนเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม

“การเลือกตั้งครั้งหน้าสำคัญ บ้านเมืองที่ตกต่ำขนาดนี้ก็เพราะปัญหาการเมืองที่ทับถมมานานนับสิบปี การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นต้องเป็นการเลือกตั้งที่นำไปสู่ก้าวแรกในการเปลี่ยนประเทศ ไม่ใช่แค่เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีหรือเปลี่ยนรัฐบาล และทุกเสียงที่พรรคก้าวไกลได้รับความไว้วางใจจากประชาชน จะเป็นหนึ่งเสียงที่เพิ่มความเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เปลี่ยนแค่การเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเพื่อไปจับมือกับขั้วอำนาจใดก็ได้เพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลเท่านั้น”

ชัยธวัชกล่าว
🔥ต้องก้าวไกล ให้ไทยก้าวหน้า 🔥
🍊เปลี่ยนรัฐบาลไม่พอ ต้องเปลี่ยนประเทศ 🍊


สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของพรรคก้าวไกลนี้ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ปี พ.ศ. 2565
ผลิตโดย บริษัท สเปกเตอร์ ซี จำกัด จำนวนที่ผลิต 1 ชิ้น งบประมาณ 5,000 บาท ผลิตวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

Login

สินค้าลอตใหม่จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สามารถสอบถามก่อนได้ที่โทร 02 8215874 (10.00-18.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า