free geoip

การทำงานของพรรคก้าวไกล งานสภาต้องเด่น งานพื้นที่ต้องดี


‘พิธา’ ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา พบประชาชนร้องปัญหาที่ค้าขายตลาดเคหะบ้านโพธิ์ ชาวชุมชนชื่นชม ‘จิรัฏฐ์’ เป็น ส.ส. ทำงานรวดเร็ว พาประชาชนเข้ารัฐสภา ประสานแก้ปัญหา เป็นเรื่องที่ไม่เคยเจอมาก่อน ตอกย้ำก้าวไกล งานสภาเด่น งานพื้นที่ดี ด้าน ‘ครูธัญ’ ชวนประชาชนส่งเสียงบอกผู้แทน ให้โหวตผ่าน ‘สมรสเท่าเทียม’ เพื่อคู่รักทุกคู่ในประเทศนี้ มีสิทธิ-ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน

เมื่อวานนี้ (17 ธันวาคม) พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา โดยช่วงเช้าได้ร่วมกิจกรรม ‘พายเรือเพื่อปางปะกง’ จากนั้นลงพื้นที่การเคหะบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล ลงพื้นที่การเคหะบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนและพูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของพรรคก้าวไกล


ก่อนหน้านี้ ประชาชนที่อาศัยในการเคหะบ้านโพธิ์ประสบปัญหาการเช่าพื้นที่เพื่อค้าขาย เนื่องจากตลาดนัดเคหะบ้านโพธิ์จะมีการประมูลใหม่ ทั้งที่ประชาชนใช้พื้นที่ค้าขายมานาน และรายได้จากการเช่า กรรมการชุมชนก็นำมาหมุนเวียนเพื่อดูแลพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน หากเปลี่ยนผู้ประมูล อาจทำให้ประชาชนเดือดร้อนราว 400 คน

เมื่อประชาชนเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแต่ก็ถูกมองข้าม จนกระทั่งร้องเรียนไปยัง ส.ส.จิรัฏฐ์ ได้นำเรื่องเข้าคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างรวดเร็ว ทำให้การเคหะฯ ประกาศเลื่อนการประมูลออกไปเพื่อหาทางออกร่วมกัน

ในช่วงหนึ่งระหว่างลงพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่เคหะบ้านโพธิ์ ได้สะท้อนความรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีที่ได้พบทั้งหัวหน้าพรรคและ ส.ส. คิดว่าเป็นเรื่องยากที่พรรคการเมืองใดจะลงมาดูแลประชาชนแบบนี้ ทำให้อุ่นใจว่าเมื่อเดือดร้อนยังหาที่พึ่งได้ เช่นความเดือดร้อนเรื่องตลาดการเคหะฯ ที่จิรัฏฐ์รับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว พาประชาชนเข้าห้องกรรมาธิการที่รัฐสภา เป็นเรื่องที่ไม่เคยเจอมาก่อน รวมถึงขอชื่นชมว่าพรรคก้าวไกลมีนโยบายที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เชื่อว่านโยบายแต่ละด้านจะทำให้ประเทศไทยทันสมัยมากขึ้น ไม่ติดอยู่กับระบบเดิมๆ ที่เป็นปัญหา


พิธากล่าวว่า การทำงานของจิรัฏฐ์ซึ่งเป็น ส.ส. ในพื้นที่ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว ว่าแม้พรรคก้าวไกลถูกมองว่าเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ แต่เราทำงานโดยสนใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนทุกรุ่น ส.ส. ของเราจริงจังกับการทำงานทั้งในสภาและในพื้นที่ เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนได้เห็น ว่าการมีผู้แทนที่ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน มีมูลค่าที่สูงกว่าเงินหลักพันหลักร้อยที่อาจมีคนหยิบยื่นให้ในช่วงเลือกตั้ง และที่พรรคก้าวไกลกล้าชนกับกลุ่มทุน ก็เพราะเราเป็นพรรคที่อยู่ได้จากการสนับสนุนของประชาชน

พร้อมกันนี้ พิธายังแนะนำนโยบายของพรรคก้าวไกล ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่เกิดจนแก่ ไม่ว่าจะเป็น ชุดนโยบาย ‘สวัสดิการไทยก้าวหน้า’ เช่น เงินผู้สูงอายุ 3,000 บาทถ้วนหน้า เบี้ยเด็กเล็ก 1,200 บาทต่อเดือน รวมถึงนโยบายด้านแรงงานและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ เช่น ค่าแรง 450 บาททันทีในปี 2566 และให้ SMEs นำค่าแรงมาหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า เป็นต้น


นอกจากนี้ พิธายังกล่าวถึงการผลักดันร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกลในช่วงปลายของสภาชุดปัจจุบันว่า ตอนนี้ร่างกฎหมายสำคัญของพรรคก้าวไกลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาวาระ 2 คือ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะทำให้คู่รักทุกคู่ได้รับสิทธิของการเป็นคู่สมรส อย่างเท่าเทียมกัน สามารถสร้างครอบครัวร่วมกันโดยไม่มีอุปสรรคหรือข้อจำกัดเรื่องเพศเหมือนในอดีต เช่น สิทธิรับมรดก สิทธิรักษาพยาบาล หรือการทำธุรกิจร่วมกัน

พิธาหวังว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามในกฎหมาย The Respect for Marriage Act (รัฐบัญญัติความเคารพต่อการสมรส) ที่ทำให้การสมรสของคนเพศเดียวกันได้รับการรับรอง โดยก่อนหน้านี้ ได้พบโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค (Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งมาเยือนพรรคก้าวไกล ได้หารือกันหลายประเด็น และได้แสดงความยินดีกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับความสำเร็จของกฎหมายดังกล่าว เชื่อว่าอีกไม่นานประเทศไทยก็จะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งเป็นกฎหมายที่ทำให้คนไทยเท่าเทียมกันและประเทศไทยเท่าทันโลก และขอให้ประชาชนติดตามการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ในวาระที่ 3 คาดว่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้หรือช่วงต้นปี 2566


ด้าน ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม กล่าวว่า ขอให้ประชาชนช่วยกันติดตามการทำงานของสภาผู้แทนราษฎร และช่วยกันส่งเสียงบอกให้ผู้แทนของทุกคน โหวตผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อทำให้สิทธิของคู่รักทุกคู่ในประเทศนี้เท่าเทียมกันสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของพรรคก้าวไกลนี้ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ปี พ.ศ. 2565
ผลิตโดย บริษัท สเปกเตอร์ ซี จำกัด จำนวนที่ผลิต 1 ชิ้น งบประมาณ 5,000 บาท ผลิตวันที่ 18 ธันวาคม 2565

Login

สินค้าลอตใหม่จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สามารถสอบถามก่อนได้ที่โทร 02 8215874 (10.00-18.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า