free geoip

เลิกได้เลิก! ส.ว.ต้องหยุดเตะถ่วงข้อเสนอทำประชามติรัฐธรรมนูญใหม่


‘ณัฐพงษ์’ แถลงโต้ ‘สมชาย แสวงการ’ อ้างบิดเบือน ถ่วงญัตติเสนอ ครม. ทำประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ ยันชี้แจงทุกข้อกังวลครบถ้วน ไม่ควรเป็นเหตุผลยื้อเวลาศึกษาอีก 45 วัน ย้ำความสำคัญ รัฐธรรมนูญใหม่คือทางออกประเทศ

ญัตติที่ ส.ส. ฝ่ายค้าน เสนอให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการตามที่รัฐสภามีมติ ให้จัดประชามติเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ถูกที่ประชุมวุฒิสภายื้อเวลาขอพิจารณาศึกษาอีก 45 วัน หลังจากก่อนหน้านี้ ได้ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาชุดหนึ่ง ขอเวลาศึกษา 30 วัน ครบกำหนดเมื่อ 20 ธันวาคม 2565

แต่แล้วพอถึงวันที่ต้องลงมติ สมชาย แสวงการ ส.ว. ในฐานะประธาน กมธ. ก็ยังอ้างสารพัดเหตุผลในที่ประชุม ส.ว. อาทิ ญัตติดังกล่าวกระทบหลายภาคส่วน เพราะต้องทำประชามติถามประชาชน และเป็นญัตติที่เสนอด้วย ‘กระดาษสองแผ่น ไม่มีหลักการเหตุผลสาระที่มีรายละเอียดมากเพียงพอต่อประชาชน’ ที่จะทำให้วุฒิสภาตัดสินใจได้ ว่าจะส่งเรื่องไปให้ ครม. หรือไม่

ในที่สุด 21 ธันวาคม 2565 ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตบางแค พรรคก้าวไกล ในฐานะหนึ่งในผู้เสนอญัตติ ต้องแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ว่าสมชายได้กล่าวบิดเบือนในที่ประชุมวุฒิสภา โดยเอ่ยชื่อตน และจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ว่าเป็น ส.ส.ผู้เสนอญัตติ แต่กลับไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เสนอไปนั้นถูกต้องหรือไม่ เป็นเหตุผลให้คณะกรรมาธิการต้องขยายเวลาพิจารณาศึกษาญัตติดังกล่าวออกไปอีก 45 วัน

“เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ผมได้เข้าไปชี้แจงญัตติแก่กรรมาธิการชุดนี้ ในที่ประชุมวุฒิสภาก็มีข้อห่วงใย 3 ประการ ผมได้ตอบข้อเท็จจริงทั้งหมดจนสิ้นข้อสงสัย เชื่อว่าน่าจะประกอบเพียงพอสำหรับการลงมติในที่ประชุมวุฒิสภา ไม่ใช่การมาขอขยายออกไป 45 วันเช่นนี้” ณัฐพงษ์กล่าว

สำหรับ 3 ประเด็นที่กรรมาธิการชุดนี้ตั้งข้อสงสัย ซึ่งณัฐพงษ์ได้ชี้แจงไปหมดแล้วนั้น ประกอบด้วย

(1) ประเด็นที่มาของญัตติ : ญัตตินี้สืบเนื่องมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2564 ที่ระบุว่ารัฐสภามีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญลงประชามติเสียก่อน ญัตตินี้จึงเดินไปตามนั้น เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนฯ ฉบับที่สาม ซึ่งเพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นเหตุผลว่าทำไมเสนอญัตตินี้ในสมัยประชุมที่แล้ว

(2) ประเด็นกรอบเนื้อหาที่แก้ไข : กมธ.ชุดนี้ตั้งข้อสงสัยด้วยความหวาดระแวง ว่าพรรคก้าวไกลต้องการเสนอญัตตินี้เพื่อแตะเนื้อหาหมวดใดหมวดหนึ่งในรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งณัฐพงษ์ได้ชี้แจงแล้วว่า ที่มาที่ไปของญัตตินี้เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรอบเนื้อหาการแก้ไข เพราะกรอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่ง

กล่าวคือ เมื่อมีการจัดทำประชามติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว และประชาชนส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า จะต้องจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รัฐสภาจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และหมวด 15/1 เสียก่อน ดังนั้น กรอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะแตะเนื้อหาส่วนใดไม่ได้ ที่มาที่ไปหรือคุณสมบัติของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ก็ไม่ได้อยู่ในชั้นพิจารณานี้ แต่อยู่ในการพิจารณาชั้นต่อไปหลังทำประชามติ

(3) ประเด็นการจัดทำประชามติพร้อมวันเลือกตั้ง : กมธ. ตั้งข้อสงสัยว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลเสนอ อาจขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประชามติหรือไม่ เพราะ พ.ร.บ. ประชามติปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับการจัดทำประชามติพร้อมวันเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งณัฐพงษ์ชี้แจงแก่ กมธ. ว่าจะมีการจัดทำประชามติ เพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น ส่วนที่บอกว่าให้จัดพร้อมกับวันเลือกตั้งนั้น เป็นเพียงข้อเสนอและข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎร

“ในฐานะผู้เสนอญัตติ ทราบข้อห่วงใยนี้มาตั้งแต่ต้น และได้พิจารณาศึกษามาอย่างรอบคอบ ได้มีการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประชามติ เสนอเข้าสู่สภาผู้แทนฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 เพื่อแก้ไขให้สามารถทำประชามติพร้อมเลือกตั้งได้ เช่น ใช้คูหาเลือกตั้งเดียวกันได้ บุคลากรเดียวกันได้ และยังปลดล็อกเงื่อนเวลาว่า ครม. มีอำนาจในการเลือกวัน หากเห็นว่าวันเลือกตั้งไม่เหมาะสม ก็จัดวันอื่นได้”

ณัฐพงษ์กล่าว


ณัฐพงษ์ ยังยืนยันว่า ในฐานะผู้เสนอญัตติ ข้อสงสัยทั้ง 3 ประเด็นได้ถูกชี้แจงอย่างชัดเจนแล้ว การขอขยายระยะเวลาศึกษาไปอีก 45 วัน เป็นเพียงการเตะถ่วงทางการเมืองเท่านั้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันจับตาการทำงานของวุฒิสภาและส่งเสียงกดดัน เพราะการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นเรื่องสำคัญ ที่จะนำไปสู่ทางออกจากปัญหาทางการเมืองของประเทศในปัจจุบัน


สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของพรรคก้าวไกลนี้ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ปี พ.ศ. 2565
ผลิตโดย บริษัท สเปกเตอร์ ซี จำกัด จำนวนที่ผลิต 1 ชิ้น งบประมาณ 3,000 บาท ผลิตวันที่ 22 ธันวาคม 2565

Login

สินค้าลอตใหม่จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สามารถสอบถามก่อนได้ที่โทร 02 8215874 (10.00-18.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า