free geoip

#สมรสเท่าเทียม ไม่ทันแล้ว จะไปยังไงต่อ?


เหลือเวลาอีกไม่เกิน 2 เดือน สภาชุดปัจจุบันจะหมดอายุ ในวันพฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566

แต่เมื่อไปดูจำนวนกฎหมายที่ค้างท่อรอพิจารณา กับสภาพสภาที่ล่มแล้วล่มอีก ก็น่าหวั่นใจว่าร่างกฎหมายสำคัญๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน จะได้รับการพิจารณาทันภายในสภาชุดนี้หรือไม่? โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม

สถานะปัจจุบัน: ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ซึ่งเสนอโดยพรรคก้าวไกล ต่อคิวพิจารณาวาระ 2-3 หลังร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชง โดยร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ถูกประกบคู่กับร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่เสนอโดยรัฐบาล (ย้อนอ่านความแตกต่าง สมรสเท่าเทียม ≠ คู่ชีวิต https://www.facebook.com/photo/?fbid=574551987567491&set=a.489553622733995)

คำถามคือ เหลือกี่ความเป็นไปได้หรือกี่เงื่อนไข ที่ร่างสมรสเท่าเทียมจะได้รับการพิจารณาทันภายในอายุสภาปัจจุบัน? และถ้าไม่ทัน ร่างนี้จะไปยังไงต่อ? ลองมาดูทีละขั้น


📌 A. กรณีทัน มี 2 ความเป็นไปได้

ความเป็นไปได้ที่หนึ่ง: ส.ส. และ ส.ว. ให้ความเห็นชอบ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

เงื่อนไขไม่ง่าย คือร่างฯ ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนฯ วาระ 2-3 ภายในเดือนมกราคม – ต้นเดือนกุมภาพันธ์ (เท่ากับเหลือเวลาอีกไม่กี่วัน) และ ส.ว. ต้องพิจารณา 3 วาระรวด โดยวาระ 2 ให้ตั้งกรรมาธิการเต็มสภา (วุฒิสภาทั้งชุดพิจารณาในห้องใหญ่) โดยต้องไม่แก้ไขถ้อยคำในร่างฯ เลย

ดูจากการทำงานของสภาฯ ตอนนี้ ที่ยังค้างพิจารณากฎหมายกัญชาฯ อยู่ที่มาตรา 15 (จากทั้งหมด 95 มาตรา!) ต่อให้พึ่งปาฏิหาริย์อย่างหนัก ร่างสมรสเท่าเทียมก็ไม่น่าพิจารณาทัน

ความเป็นไปได้ที่สอง: ส.ส. เห็นชอบ แต่ ส.ว. ไม่เห็นชอบ ก็ต้องขยายเวลาพิจารณาออกไปอีก = ไม่ทันสภาชุดนี้อยู่ดี

โดยรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ได้ให้อำนาจ ส.ว. ในการปัดตกร่างกฎหมายที่ ส.ส.เห็นชอบ แต่สิ่งที่ ส.ว. ทำได้คือ

  • ไม่เห็นชอบ = ส่งร่างฯ กลับไปที่ ส.ส. มีผลยับยั้งกฎหมายไว้ 180 วัน
  • แก้ไขเพิ่มเติม = ต้องตั้งกรรมาธิการร่วมระหว่าง ส.ส. และ ส.ว. เพื่อพิจารณา

ทั้ง 2 ทางที่ว่ามา ทำให้การพิจารณาร่างสมรสเท่าเทียมถูกขยายเวลาออกไป สุดท้ายจะไม่ทันสภาชุดนี้อยู่ดี


📌 B. กรณีไม่ทัน

รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 147 กำหนดว่า ถ้าอายุของสภาฯ สิ้นสุดลง หรือมีการยุบสภาฯ กฎหมายใดที่รัฐสภายังไม่เห็นชอบ จะถูกปัดตกไปทันที แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีร้องขอให้นำกฎหมายที่ค้างอยู่กลับมาพิจารณา ก็สามารถทำได้ภายใน 60 วัน นับจากวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก


ดังนั้น สังคมไทยจึงมี 2 ทางเลือกในการเลือกตั้งที่จะมาถึง

❌ ทางเลือกหนึ่ง กาพรรคการเมืองอื่นเป็นรัฐบาล หลังเลือกตั้งต้องลุ้น 3 ต่อ: ภายใต้สมมติฐานว่ารัฐธรรมนูญ 2560 ไม่มีการแก้ไข ถ้ารัฐบาลหลังการเลือกตั้ง เป็นพรรคการเมืองอื่น (ไม่ใช่ หรือ ไม่มีพรรคก้าวไกล) ประชาชนจะต้องลุ้นถึง 3 ต่อ

  • ลุ้นแรก ภายใน 60 วัน ครม.รัฐบาลใหม่ จะหยิบร่างนี้ขึ้นมาพิจารณาหรือไม่
  • ลุ้นสอง หากหยิบขึ้นมาพิจารณา สภาผู้แทนฯ (ที่พรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นเสียงข้างมาก) จะให้ความเห็นชอบร่างสมรสเท่าเทียมหรือไม่ ยิ่งถ้าโฉมหน้าของรัฐบาลหลังเลือกตั้ง มีคนจากรัฐบาลปัจจุบันเป็นส่วนผสมหลัก ก็มีโอกาสสูงที่ร่างสมรสเท่าเทียมจะถูกปัดตก และอาจผ่านเพียงร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ซึ่งไม่ได้ทำให้สิทธิของคู่รักทุกเพศเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง หรือเลวร้ายที่สุด คือไม่หยิบร่างใดขึ้นมาเลย ให้ประชาชนเรียกร้องสิทธินี้ต่อไป
  • ลุ้นสาม หากสภาผู้แทนฯ เห็นชอบ วุฒิสภาจะให้ความเห็นชอบหรือไม่

✅ ทางเลือกสอง กา X ก้าวไกล ให้เรามีเสียงมากพอ เข้าไปจัดตั้งรัฐบาล รับประกันได้ว่าร่างสมรสเท่าเทียมจะถูกดันผ่านสภาแบบสุดตัว

ล่าสุดเมื่อวานนี้ (8 กุมภาพันธ์) เตอร์ ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ – Nateepat Kulsetthasith ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่ร่วมขับเคลื่อนร่างสมรสเท่าเทียมตั้งแต่ต้น เปิดเผยว่าเป็นที่แน่นอนแล้ว ว่าร่างสมรสเท่าเทียมจะเข้าสภาไม่ทันในสมัยนี้

นับกันจริงๆ จะเหลือเวลาพิจารณากฎหมายอีกแค่ 3 ครั้ง และวาระประชุมสภาฯ สัปดาห์หน้าที่ออกมาอย่างเป็นทางการ ไม่มีร่างสมรสเท่าเทียม

ตลอดการผลักดันร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ไม่ใช่เรื่องง่าย ฝ่ายรัฐบาลพยายามเสนอร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต มาประกบ ทำให้สังคมบางส่วนเกิดความสับสนในความแตกต่าง แต่เพราะพลังเสียงประชาชนและการรณรงค์อย่างต่อเนื่องของหลายฝ่าย ทำให้ในที่สุด ร่างสมรสเท่าเทียมผ่านวาระ 1 มาได้แบบเหนือความคาดหมาย

อย่างไรก็ตาม ในสภาชุดปัจจุบัน ท่าทีของแต่ละพรรคการเมืองต่อร่างสมรสเท่าเทียมมีหลายระดับ บางพรรคออกปากว่าจะสนับสนุน แต่การกระทำก็ไม่ได้แสดงออกว่าจะมีส่วนร่วม บางพรรคไม่สนใจเลย ที่ร้ายแรงกว่านั้นคือมาสมน้ำหน้าที่เราเอากฎหมายสมรสเท่าเทียมไปต่อท้ายร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชงฯ ที่ตอนนี้การพิจารณาไม่คืบหน้าเพราะสภาล่ม

ทั้งที่มีอุปสรรค พรรคก้าวไกลก็พยายามหาวิธีการเพื่อเพิ่มโอกาสที่ร่างสมรสเท่าเทียมจะได้รับการพิจารณาในสมัยประชุมก่อนเลือกตั้ง เช่น ขอให้ประธานสภาฯ เพิ่มวันพิจารณากฎหมาย แต่สุดท้ายไม่เป็นผล ในขณะที่บางกฎหมาย สภากลับเพิ่มช่องทางพิเศษให้พิจารณาได้อย่างรวดเร็ว เช่น กฎหมายที่ ส.ว. พิจารณาเสร็จแล้วเอามาแทรก หรือกฎหมายจากคณะรัฐมนตรีที่เข้ามาแซงคิว

“กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทำไมถึงโดนสกัดกั้นขนาดนี้ เราสู้มาตลอดตั้งแต่ครั้งพรรคอนาคตใหม่ ในการทำให้สิทธิของคนทุกคนเท่าเทียม โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่พยายามทำให้เนื้อหาสมบูรณ์ที่สุด แต่ก็ยังถูกขวาง ถูกดอง ถูกปิดทุกช่องทางที่จะเพิ่มโอกาสให้ร่างกฎหมายนี้ผ่านการพิจารณา”


ถึงอย่างนั้น เราไม่อยากให้ประชาชนสิ้นหวัง แม้สภาชุดปัจจุบันจะเหลือเวลาให้เราไม่มากนัก แต่ประชาชนต่างหากคือผู้กำหนดเวลาที่แท้จริงของร่างสมรสเท่าเทียม ผ่านการเลือกตั้งที่ใกล้มาถึง

👉 ถ้าประชาชนเชื่อใจในพรรค #ก้าวไกล และเลือกพวกเรากลับมาทำงานในจำนวนเสียงที่มากพอที่จะเป็นรัฐบาล ถึงวันนั้นเราจะนำสมรสเท่าเทียมกลับมาพิจารณาต่อแน่นอน โดยไม่ต้องเริ่มกระบวนการใหม่

เช่นเดียวกับกฎหมายก้าวหน้าอีกหลายฉบับที่จะถูกผลักดันให้เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็น สุราก้าวหน้า ยกเลิกเกณฑ์ทหาร กฎหมาย PRTR (รายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม) ร่าง พ.ร.บ.รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ และ แก้ไข พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติ ควบคู่กันไป รวมถึงอาจมีกฎหมายฉบับอื่นเพิ่มเติมในอนาคต

“เชื่อว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแน่นอน เพียงแต่วันไหนเท่านั้น เรามาไกลเกินกว่าจะถอยแล้ว”


แล้วเจอกันในสนามเลือกตั้ง!สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของพรรคก้าวไกลนี้ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ผลิตโดย บริษัท สเปกเตอร์ ซี จำกัด จำนวนที่ผลิต 1 ชิ้น งบประมาณ 3,000 บาท ผลิตวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

Login

สินค้าลอตใหม่จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สามารถสอบถามก่อนได้ที่โทร 02 8215874 (10.00-18.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า