free geoip

ยุทธการโรยเกลือ!! ‘พิธา’ นำทัพ ‘ก้าวไกล’ บุก ‘จะนะ’ สาดแผลสด ‘นิพนธ์’ ขอร่วมต่อสู้เพื่อท้องถิ่นผลักดันเศรษฐกิจภาคใต้เดินหน้ายุทธการโรยเกลือ!!

‘พิธา’ นำทัพ ‘ก้าวไกล’  บุก ‘จะนะ’ สาดแผลสด ‘ นิพนธ์’

สานต่อภารกิจหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ ให้คำมั่นสัญญาคนสงขลา

ขอร่วมต่อสู้เพื่อท้องถิ่นผลักดันเศรษฐกิจภาคใต้


คาราวานก้าวไกลนำโดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์  หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย ประเสริฐพงศ์ ศรนุวัตร, ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์, ธีรัจชัย พันธุมาศ, อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล, ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์, วุฒินันท์ บุญชู, สมชาย ฝั่งชลจิตร และทองแดง เบ็ญจะปัก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่รับฟังภาคประชาชนกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ณ อำเภอจะนะ  จ. สงขลา  หลังจากที่ประเสริฐพงศ์ ศรนุวัตร์ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลอภิปรายไม่ไว้วางใจนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีมีผลประโยชน์เบื้องหลังโครงการ ‘เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจะนะ เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’โดยชาวบ้านได้สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการอภิปรายครั้งนั้นว่าพวกเขารู้สึกมีความหวังที่มีพรรคการเมืองนำเอาความไม่เป็นธรรมตลอด 20 ปีที่พวกเขาร่วมต่อสู้กันมาเปิดเผยต่อสาธารณะและนำไปอภิรายไม่ไว้วางใจเป็นตัวแทนของพวกเขาที่พยายามพูดให้สังคมรับรู้มาตลอด ซึ่งต่อมาหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจของ ประเสริฐพงศ์ มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งออกมาสั่งให้มีการชะลอการดำเนินการของนิคมอุตสาหกรรมจะนะ แต่เพียงแค่หนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นทาง ศอ.บต. กลับมีคำสั่งเดินหน้าโครงการดังกล่าวเหมือนเดิมกอเฉ็ม  สะอุ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ระบุว่า ต้องการเรียกร้องและให้รัฐบาลพิสูจน์ความจริงใจที่เคยให้ไว้กับพวกเขา อีกทั้งต้องออกมารับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปปักหลักเรียกร้องที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งในขณะนั้นมีตัวแทนจากรัฐบาลพยายามเจรจาและให้คำสัญญาว่ารัฐบาลจะรีบดำเนินการทำการประเมิณผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) แต่สุดท้ายตอนนี้ก็ไม่มีความคืบหน้าดังกล่าว ตัวแทนจะนะรักษ์ถิ่นจึงเตรียมทำข้อเรียกร้องของกลุ่มต่อต้านนิคมอุสาหกรรมจะนะในขณะนี้คือเรียกร้องให้มีการยุบ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และชาวบ้านในพื้นที่เตรียมจัดทำ SEAกันเอง เพราะรัฐบาลไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ นอกจากนี้ พวกเขายังระบุว่า อุปสรรคของการพัฒนาของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐไม่ใช่ประชาชนแต่คือตัว ‘รัฐ’ เอง


ขณะที่ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่าแม้วันนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคก้าวไกลจะจบลงแต่ ส.ส. พรรคก้าวไกลยังคงติดตามประเด็นทุกประเด็นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเด็นนิคมจะนะ อีกทั้งยังให้สัญญากับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านว่าพรรคก้าวไกลจะรักษาธรรมชาติและวิถีชีวิตของจะนะและต่อสู้เคียงข้างพี่น้องทุกท่านในช่วงเช้าของวันนี้ หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ร่วมเวทีเสวนา การเมือง ก้าวไกล พัฒนาบนฐานสังคมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยมีภาคประชาชนร่วมกันแลกเปลี่ยน ประเด็นการพูดคุยในการเสวนาครั้งนี้ คือการพัฒนาเศรษฐกิจภาคในในช่วง 20ปีที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ประสบคือการพัฒนาเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรภาคใต้โดยไม่สนใจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่หล่อเลี้ยงชีวิตประชาชน


ประสิทธิชัย  หนูนวล ระบุว่า เราพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลมาเป็นเวลานานแต่ปัญหาเหล่านี้ไม่เคยถูกแก้ไขเพราะ การออกแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในภาคใต้  เป็นการออกแบบที่ข้ามวิถีชีวิต การมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจมาพร้อมกับการทำลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหน้าที่ของภาคประชาชนคือการประท้วงเรียกร้องเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพยากรต่อไป ตราบใดที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่รัฐบาลกล่าวอ้างยังไม่มีประชาชนอยู่ในแผน หน้าที่เรียกร้องก็คงยังต้องทำต่อไปขณะที่ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ตนรู้สึกชื่นชมและหลงใหลในธรรมชาติของพื้นที่ภาคใต้อีกทั้งรู้สึกดีใจที่พี่น้องประชาชนร่วมกันปกป้องวิถีชีวิตของตนเอง อีกทั้งชวนให้นึกถึงคำที่ว่า ภาคใต้คือ คำสาปของทรัพยากร พื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากแต่กลับมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆ แต่กลับพึ่งพาเศรษฐกิจหนักทั้งที่จุดเด่นของภาคใต้เป็นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ความโดดเด่นทางพหุวัฒนธรรม ดังนั้นสิ่งที่ตนอยากแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นข้อเสนอ คือ  


  • ประเด็นเเรก เปลี่ยนจาก Outside in เป็น Inside out ต้องไม่คิดว่าจะขายอะไรตามตลาดโลก แต่ต้องขบคิดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากจุดแข็งของภาคใต้เอง
  • ประเด็นที่สอง คือ การสร้างแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมสมอง ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญการทำงานอุตสาหกรรมดิจิตอล ทั้ง 2D และ 3E คือ 2D Digital และ Design และ 3 E Environment Education Energy ความสมบูรณ์ของธรรมชาติและประสบการณ์ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภาคใต้ นำมาป็นแม่เหล็กดึงดูดบุคลากรเหล่านี้ ไม่มีใครอยากมาอยู่ในเขตที่เป็นอุตสาหกรรมหนักและสิ่งแวดล้อมไม่ดีอย่างแน่นอน
  • และประเด็นสุดท้าย คือ เปลี่ยน Low tech – Low touch เป็น Hi tech-Hi touch ไม่ขายผลิตภัณฑ์การเกษตรแบบปฐมภูมิ แต่ต้องพยายามยกระดับการแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากความอุดมสมบูรณ์ของภาคใต้ สร้าง supply Cain ให้กว้างที่สุดในพื้นที่ภาคใต้เอง


“สิ่งที่รัฐต้องความเข้าใจคือการมองเห็นจุดแข็งและทดแทนจุดอ่อนเพื่อความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น“

หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวทิ้งท้าย


Login

สินค้าลอตใหม่จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สามารถสอบถามก่อนได้ที่โทร 02 8215874 (10.00-18.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า