free geoip

ก้าวไกลประเดิมนำกลุ่มธุรกิจร้านนวด-สปา ฟ้องแพ่งแบบกลุ่ม Class Action เรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐบาล


พรรคก้าวไกลเดินหน้าเป็นตัวกลางฟ้องรัฐ​ ทำเป็นคดีตัวอย่าง เรียกค่าเสียหายให้ประชาชนเดือดร้อนจากมาตรการสั่งปิดโควิด เพื่อสร้างบรรทัดฐานความรับผิดชอบของภาครัฐ ประเดิมกลุ่มแรกธุรกิจร้านนวด-สปา นับร้อยราย

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ศาลแพ่ง ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ พรรคก้าวไกล​ นำโดย​ ศิริกัญญา​ ตันสกุล​, ธัญวัจน์​ กมลวงศ์วัฒน์,​ สุเทพ​ อู่อ้น,​ ปกรณ์วุฒิ​ อุดมพิพัฒน์สกุล​ ส.ส.พรรคก้าวไกล​ และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการโควิดของรัฐบาลประเภทธุรกิจสปา​ ร้านนวด​ ยื่นฟ้องร้องคดีแพ่งต่อรัฐบาลไทย กรณีออกมาตรการบริจัดการสถานการณ์โควิดกระทบต่อธุรกิจแต่ไม่มีการเยียวยาที่ชัดเจนเพียงพอ โดยพรรคก้าวไกลประกาศเป็นตัวกลางช่วยเป็นตัวกลาง อำนวยความสะดวกยื่นฟ้องแพ่งแบบรวมกลุ่มหรือ Class Action เพื่อเรียกค่าเสียหายให้ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการโควิดของรัฐบาล เพื่อสร้างบรรทัดฐานความรับผิดชอบของรัฐโดย ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่างถึงกรณีสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) มาตั้งแต่เชื้อเริ่มแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยจนถึงบัดนี้เป็นเวลาเกือบ 2 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การบริหารจัดการสถานการณ์อย่างผิดพลาดล้มเหลวเป็นที่ประจักษ์แจ้งต่อสายตาสาธารณชนที่เห็นการกระทำทั้งโดยจงใจและประมาทเลินเล่อ ตลอดจนการแสดงออกถึงภาวะไร้ความรับผิดชอบของรัฐบาล อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชนต้องรับความเดือนร้อนทุกข์ยากแสนสาหัสและต้องได้รับผลกระทบในหลายมิติของการดำเนินชีวิต เช่น…

  1. วิกฤตสาธารณสุข จากการบริหารวัคซีนผิดพลาด การบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขที่ล้มเหลว การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ล่าช้า ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยไม่จำเป็น สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้ป่วยหลายรายเสียชีวิตเพราะไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ทันเวลา ทั้งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญก็ตาม
  2. ความเดือดร้อนจากมาตรการสั่งปิดกิจการต่างๆ ที่ไม่ได้รับการชดเชยความเสียหาย หรือเยียวยาอย่างเพียงพอสมควรแก่เหตุ ทำให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เช่น ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง คนทำงานในภาคส่วนต่างๆ จากที่ประชาชนได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย เช่น การค้างค่างวด ค่าเช่า ก็อาจจะลุกลามกลายเป็นความเสียหายใหญ่โต อย่างการถูกยึดรถ ยึดบ้าน กลายเป็นบุคคลสิ้นเนื้อประดาตัวในที่สุด
  3. ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการออกมาตรการรัฐบาล หรือการออกคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีการเลือกปฏิบัติ เช่นการกักกันแรงงานในแคมป์ก่อสร้าง ไม่มีการช่วยเหลือทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ไม่รับตรวจโรค ไม่ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาล ฯลฯ
“พรรคก้าวไกลจึงเป็นตัวกลางในการรวบรวมผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว เพื่อเดินหน้าดำเนินคดีทางแพ่งแบบรวมกลุ่ม หรือเรียกว่า Class Action เรียกร้องค่าเสียหายและการชดเชยเยียวยาที่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนควรได้รับตามความเหมาะสม โดยพรรคก้าวไกลประสานจัดหาทนายอาสาเข้ามาช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ในวันนี้ พรรคก้าวไกลและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายชดเชยให้กลุ่มธุรกิจร้านนวด ร้านสปา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลจากข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นกลุ่มแรกๆ จากการถูกคำสั่งให้ปิดกิจการ และก็เป็นกลุ่มผู้ประกอบการแรกๆ ที่ได้เข้ามายื่นร้องกับทางเรา”

รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวโดยศิริกัญญากล่าวเพิ่มเติมว่า คดีดังกล่าวจะเป็นเพียงหมุดหมายประวัติศาสตร์แรก จากนั้นเราก็จะยื่นฟ้องสำหรับกลุ่มต่อๆ ไป ก็อาจเป็นนักดนตรี คนจัดงานอีเวนท์ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผับ บาร์ ญาติผู้เสียชีวิต กลุ่มแรงงานที่ถูกเลือกปฏิบัติจากมาตรการของรัฐที่มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานต่างชาติ และผู้ที่ทำงานในแคมป์ก่อสร้างหรือโรงงานขนาดใหญ่ โดยการแบ่งการฟ้องเป็นกลุ่มๆ เพราะการได้รับผลกระทบของแต่ละกลุ่มนั้นมีลักษณะค่าเสียหายที่เอามาคำนวณต่างกัน อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดศาลอาจเห็นสมควรให้รวมคดีก็เป็นได้ดังนั้น ตนจึงขอเรียนเชิญ ประชาชนและสื่อมวลชนติดตามการดำเนินคดีครั้งประวัติศาสตร์นี้ เพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไปในอนาคต ว่ารัฐบาลจะต้องดูแลรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนอย่างดีที่สุด อย่างเสมอภาคเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเทศเกิดวิกฤตเช่นนี้

ทางด้านตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวด-สปา เปิดเผยว่า “ทุกครั้งที่โดนสั่งปิด เราก็ยังต้องจ่ายค่าเช่า ค่าไฟแนนซ์อยู่ หลายคนสิ้นเนื้อประดาตัว หมดรถ หมดบ้าน หมดที่ดิน คำสั่งรัฐให้เราปิด ให้เราหยุดเชื้อเพื่อชาติ เราเสียสละมามากพอแล้ว แต่รัฐยังไม่เคยให้ความสำคัญกับพวกเราเลย วันนี้จึงมาพึ่งศาลเพื่อขอความเมตตาจากศาลแพ่งว่าจะช่วยเหลือเยียวยาพวกเราอย่างไร”

โดยหลังจากนั้น ศาลได้นัดไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีแบบกลุ่ม ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Login

พรรคก้าวไกล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า