free geoip

ด่วน! คืบหน้าคดี ‘ประสิทธิ์ เจียวก๊ก’ – ผู้เสียหายรีบยื่นคุ้มครองสิทธิ์ต่อ ปปง. ภายใน 30 วัน!


ด่วน! คืบหน้าคดี ‘ประสิทธิ์ เจียวก๊ก’ ใครเป็นผู้เสียหายคดีฉ้อโกง
รีบยื่นคุ้มครองสิทธิฯ ต่อ ปปง. ภายใน 13 ต.ค. นี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประกาศ ให้ผู้เสียหายจากคดีฉ้อโกงของประสิทธิ์ เจียวก๊กและพวก ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นี้

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก จำนวน 98 รายการ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น หรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา 30 วันขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน


1. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน

(บุคคลที่เป็นผู้เสียหายต้องมีหลักฐานมาแสดง เช่น สำเนาหลักฐานการแจ้งความ สำเนาคำสั่งหรือ คำพิพากษา หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าตนเป็นผู้ได้รับความเสียหาย)


2. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี 2 ช่องทาง ดังนี้

– ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
– ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีราย นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก“)
ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจ) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง


3. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามกำหนดเวลา ดังนี้
– อยู่ต่างประเทศ
– เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง
– เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก
– เหตุอันควรในกรณีอื่นๆ (ถ้ามี)


(โดยต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจยื่นคำร้องนั้นได้สิ้นสุดลง) ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้

(ทั้งนี้ ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา)


ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืน หรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดตามภาพ

Login

พรรคก้าวไกล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า