1300 สายด่วนที่ไม่ด่วน คนจะตายรอเสาร์อาทิตย์ไม่ได้!

1300 สายด่วนที่ไม่ด่วน คนจะตายรอเสาร์อาทิตย์ไม่ได้!


สายด่วนที่ไม่ด่วน! คนจะตาย รอวันจันทร์ไม่ได้

“เพราะชีวิตของประชาชนรอวันจันทร์ไม่ได้ คนป่วยคนจะตายรอเสาร์อาทิตย์ไม่ได้”

วรรณวิภา ไม้สนวรรณวิภา ไม้สน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ส่วนแรงงาน ได้หารือต่อที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 15 กันยายน ในประเด็น ‘สายด่วนที่ไม่ด่วน’ หลังจากที่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสายด่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบางต่างๆ เช่น คนเร่ร่อน คนที่มีปัญหาด้านโควิด-19 หรือคนที่มีเรื่องขอความช่วยเหลือเร่งด่วน ซึ่งพบว่า สายด่วนติดต่อประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง แต่กลับไม่สามารถลงพื้นที่ในวันเสาร์อาทิตย์ได้

วรรณวิภายกตัวอย่างเคสล่าสุดที่ได้ติดต่อไปที่ 1300 แต่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าจะสามารถลงพื้นที่ตรวจสอบได้ในวันจันทร์ เพราะติดวันเสาร์อาทิตย์ จนทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต จึงขอหารือให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ “เพราะชีวิตของประชาชนรอวันจันทร์ไม่ได้ คนป่วยคนจะตายรอเสาร์อาทิตย์ไม่ได้”

นอกจากนี้ วรรณวิภายังแสดงความกังวลเกี่ยวกับสุขอนามัยในแคมป์คนงาน หลังจากที่ได้ลงพื้นที่แคมป์คนงานนับร้อยแห่งในช่วงที่มีคำสั่งปิดแคมป์คนงาน พบว่า สุขอนามัยของคนงานที่ย่ำแย่มาก ขณะที่ประกันสังคมของคนงานเหล่านี้ก็ได้กันไม่ทั่วถึง จึงเสนอให้กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขเรื่องสุขอนามัย รวมถึงดูแลเรื่องสุขภาพ ทั้งส่วนของการรักษาพยาบาล และการเข้าประกันสังคมให้ตามกฎหมายกำหนด

Login