free geoip

‘พิธา’ นั่งรถม้าลำปาง หนุนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ – นำร่องลำปางเมืองหลวงคนสูงวัย


‘พิธา’ นั่งรถม้าลำปาง หนุนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ – นำร่องลำปางเมืองหลวงคนสูงวัย

พิธา เยือนลำปาง นั่งรถม้า หนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ – เสนอลำปางเป็นเมืองหลวงคนสูงวัย พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร อ้อนชาวลำปางให้โอกาสก้าวไกลในสภา ปักธงประชาธิปไตย

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค และ ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง นั่งรถม้าชมความงามของอดีตเมืองเขลางค์นคร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา จากนั้นมีการหารือนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงวัแเละการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมี ทิพา ปวีณาเสถียร ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ลำปาง เขต 1, กฤตภพ สติดีนิติวงศ์ ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ลำปาง เขต 2, ชลธานี เชื้อน้อย ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ลำปาง เขต 3 เข้าร่วมด้วย

พิธา กล่าวว่า จุดแข็งของลำปางและล้านนา คือ เรื่องสังคมสูงวัย เรื่องสภาพแวดล้อมและคมนาคม เกี่ยวกับ universal design หรือการออกแบบที่รองรับคนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้สูงอายุ

“ผมเชื่อในการทำศูนย์อภิบาลคนชรา ผมเชื่อว่าลำปางควรจะเมืองหลวงในเรื่องนี้ ผมเชื่อในศักยภาพของลำปาง เราต้องทำงานร่วมมือกับท้องถิ่น ทำงานเชิงนโยบาย ที่สำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจรถม้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของลำปาง ในปัจจุบันภาวะวิกฤตหลังจากโควิดทำให้กิจการรถม้าซบเซา ขาดรายได้จากนักท่องเที่ยว ผมมองว่าที่สำคัญ คนดูแลม้าก็จำเป็นที่จะต้องใช้ค่าแรงเพื่อนำไปมาบำรุงดูแลม้าให้แข็งแรงให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวหลังเข้าสู่ภาวะปกติ”

จากนั้น พิธา พร้อมด้วยทีมงานพรรคก้าวไกล เดินทางมายัง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนรวมถึงเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายเพื่อผู้สูงวัย โดยประชาชนและผู้สูงวัยให้ความสนใจจำนวนมาก

ด้าน ทิพา ว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส.ลำปางเขต 1 กล่าวขอบคุณประชาชนที่เข้าร่วมวงสนทนาในวันนี้ ตนในฐานะอดีตผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดลำปาง พรรคอนาคตใหม่ เห็นว่า ลำปางเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ จึงขอโอกาสให้พรรคก้าวไกลได้มาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน ในการร่วมพัฒนาสังคมผู้สูงวัย รวมถึงสร้างรายได้โดยไม่เป็นภาระลูกหลานและสามารถช่วยตัวเองได้ในยามบั้นปลายชีวิต

พิธา กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาลำปางอีกครั้ง ขอแรงชาวลำปางสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลได้เข้ามาพัฒนาเมืองลำปาง แม้คนส่วนใหญ่คิดว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรครุ่นใหม่ แต่เราหลงลืมอดีต หลงลืมบุคคลสูงวัยไม่ได้ เราต้องการทำนโยบายให้กับบุคคลรุ่นก่อนได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

“ผมขอขอบคุณกว่า 112,000 กว่าคะแนน ที่ชาวลำปางเคยให้ความไว้วางใจเมื่อปี 2562 ให้กับอดีตพรรคอนาคตใหม่ คิดเป็น 25% ของพี่น้องชาวลำปาง นั่นคือตัวเลขผู้สูงอายุของพี่น้องชาวลำปาง ผมขอแรงสนับสนุนของคนรุ่นที่มาก่อนผม ช่วยให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะว่าในอดีตลำปางเป็นอย่างไร แต่เดิมลำปางชื่อว่า เวียงละคอน เคยเป็นเมืองหนึ่งของอาณาจักรล้านนาที่รุ่งเรื่อง และผมหวังว่าเราจะช่วยกันพัฒนาลำปางในอนาคต โดยมุ่งเน้นในการอภิบาลผู้สูงอายุ และเศรษฐกิจสีเงินหรือ (Silver economy) ทำลำปางให้เป็นเมืองต้นแบบของสังคมผู้สูงวัย พรรคการเมืองอื่นอาจจะคิดว่าเป็นภาระ แต่ผมคิดว่าเป็นวิกฤติของผู้สูงวัย หากทำให้ลำปางเป็นเมืองหลวงของสังคมสูงวัย ลำปางจะเป็นเมืองต้นแบบก่อนที่จะเป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศ”

พิธา อธิบายต่อว่า ในสหรัฐอเมริกา ร่างงบประมาณที่รัฐบาลส่งให้รัฐสภาพิจารณา ในปีหนึ่งจะใช้งบประมาณมากกว่า 1 ล้านล้านบาทในการสร้างอุตสาหกรรมผู้อภิบาลคนชรา ขณะที่ไทยตาม พ.ร.ก.เงินกู้ ใช้ 800 ล้านบาท ให้เงินเด็กจบใหม่ไม่มีงานทำมาดูแลผู้สูงวัย สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เด็กเหล่านั้นลาออกและผู้สูงอายุก็ถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูเเล งบประมาณที่ลงไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ถ้าเทียบสัดส่วนจีดีพี เราต้องใช้งบประมาณ 40,000 ล้านบาทในการสร้างอุตสาหกรรมผู้อภิบาลคนชรา จึงจะเทียบได้กับงบประมาณ 1 ล้านล้านบาทของสหรัฐฯ

“เราต้องคิดถึง 4 มิติ ในเรื่องเศรษฐกิจ ในประเด็นของการออม ควรมีหน่วยงานที่พร้อมจะดูแลเรื่องนี้ ส่วนประเด็นสภาพแวดล้อม ทำอย่างไรให้เมืองเป็นมิตรกับคนชรา สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระลูกหลาน และเรื่องสังคม ควรจะมีงบประมาณให้เขาสามารถจับกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันได้ สุดท้าย เรื่องสุขภาพ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะดูแลบุคคลสูงวัย

“ผมคิดว่าถ้าผมได้เป็นนายกฯ ผมจะลองทำให้ลำปางเป็นเมือง ต้นแบบ Silver Economy และใช้ Universal Design เป็นผังเมืองที่รองรับบุคคลทุกวัย ตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ผมจะนำประเด็นดังกล่าวไปผลักดันในสภาผู้แทนราษฎร ขยับวาระสังคม ให้เขารู้ว่าลำปางเป็นเมืองต้นแบบของการพัฒนาผู้สูงอายุ”

พิธา กล่าว

ขณะ ตัวแทนผู้สูงอายุ กล่าวว่า ตนต้องการให้ลำปางเป็นฐานของผู้สูงอายุทั่วประเทศ สามารถดูแลตัวเองได้ จากหลากหลายอาชีพ เกษตรกร ค้าขาย ฯลฯ และโครงการผู้สูงอายุที่เราอยากให้มีคือ ตลาดสำหรับผู้สูงอายุ มีของกินของใช้ ปลอดสารพิษ และกิจกรรมที่ผู้สูงอายุทำร่วมกัน ส่งเสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุ เป็นหัวใจในการพัฒนาลำปาง และในเรื่องของสวัสดิการที่มีความจำเป็นต่อการดูแลผู้สูงวัย และในเรื่องเบี้ยยังชีพของผู้พิการ ที่ต้องให้รัฐให้ความสนใจในการดูแลในระยะยาวยามบั้นปลายของชีวิต

ขณะที่ คุณลุงเจ้าของกิจการร้านนวดเพื่อสุขภาพ ในฐานะผู้พิการด้านสายตา กล่าวว่า ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 รัฐบาลประกาศให้มีการหยุดบริการของร้านนวด ซึ่งเป็นเวลากว่า 2 ปี มีจำนวนคนตาบอด 40,000 กว่าคนทั่วประเทศ ในลำปางมีจำนวนกว่า 20 กว่าคนที่ไม่มีรายได้ที่จะไปหาเงิน ตนขอเรียกร้องให้รัฐบาลมองเห็นความลำบากของคนตาบอดที่ประกอบอาชีพในร้านนวดต่างๆ รัฐไม่มีการเยียวยา พวกเขาได้รับผลกระทบอย่างสูงทั้งการเช่าสถานที่ ลูกน้องที่อยู่ในร้านขาดรายได้ พร้อมเรียกร้องให้หัวหน้าพรรคก้าวไกลช่วยหาแนวทางและนโยบายที่ช่วยคนตาบอด

“คนพิการที่ถูกมองข้ามในสังคมไทย แต่ไม่ใช่เรื่องจริงของพรรคก้าวไกล เพราะเราเป็นพรรคการเมือง พรรคแรกในประเทศ ที่เปิดโอกาสให้มี ส.ส. ที่เป็นผู้พิการ ถึง 2 คน และในปัจจุบันพรรคก้าวไกล เรามีการคัดผู้สมัคร ส.ส.ภาคอีสาน เป็นผู้พิการ นั่งรถวีลแชร์ แน่นอน เราพร้อมให้เขาหาเสียงบนรถวีลแชร์ไปเลยเพื่อความหลากหลาย และนี่คือพรรคก้าวไกล ที่สร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคนในสังคม” พิธากล่าว

ขณะที่ ศิริกัญญา กล่าวในฐานะรองหัวหน้าพรรค และผู้อำนวยการนโยบายพรรคก้าวไกลว่า ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สัดส่วนผู้พิการคนเดียวได้เสนอให้แก้ ร่างพ.ร.บ.เบี้ยคนพิการแต่เดิมเคยได้รับจาก 800 บาท, 1,000บาท เพิ่มเป็น 3,000 บาทต่อเดือน และจะเสนอให้เป็นนโยบายของพรรคอีกครั้ง โดยก่อนหน้านี้ พรรคเคยยื่น ร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ที่จะดูแลผู้สูงวัย แต่กลับถูกพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปัดตกไป รัฐมีหน้าที่ดูแลผู้สูงวัย พรรคจะผลักดันให้มีการแก้ไขกองทุนผู้สูงอายุ และกองทุนบำนาญเพื่อให้ทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ยามบั้นปลาย โดยจะต้องจัดสรรงบประมาณให้มีบำนาญขั้นพื้นฐานใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างสบาย โดยไม่เป็นภาระของลูกหลาน

จากนั้นหัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมทีมงานได้ร่วมเดินถนนวัฒนธรรม ท่ามะโอ นครลำปาง เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวลำปาง อันเป็นเสน่ห์ที่น่าหลงใหล ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้เมืองลำปาง โดยมีประชาชนให้การต้อนรับอย่างหนาแน่น

Login

สินค้าลอตใหม่จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สามารถสอบถามก่อนได้ที่โทร 02 8215874 (10.00-18.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า