ตัวสร้าง QR Code

*หากต้องการทำ QR สำหรับเปิดเป็นเว็บไซต์ อย่าลืมใส่ http:// หรือ https:// นำหน้าเสมอ

ดาวน์โหลด QR