100 ปีของลูกหนี้ที่ถูกเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม

ย้อนอ่านคำอภิปรายของ ศิริกัญญา และ ธีรัจชัย ในวาระพิจารณา พ.ร.ก. แก้เพิ่มเติม ปพพ. 2564 ทวงความเป็นธรรมให้ลูกหนี้
ศิริกัญญา ตันสกุล

ศิริกัญญา ตันสกุล

27 พฤษภาคม 2564