Avatar

พรรคก้าวไกล

25 เมษายน 2564

บริหารจัดการวัคซีนล้มเหลว พาคนไทยตายหมู่จากพิษเศรษฐกิจ – เอาอะไรมามั่นใจกับ Siam Bioscience?

ส.ส. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี โดยเน้นไปที่ประเด็นการบริหารจัดการวัคซีนที่ผิดพลาด เอาประชาชนไปกระจุกเสี่ยงจากวัคซีนแหล่งเดียว ไม่สนใจคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ขาดความโปร่งใส ขัดขวางกลไกการตรวจสอบ
Avatar

พรรคก้าวไกล

17 กุมภาพันธ์ 2564