ขอเชิญร้านสปา-นวด ร่วมลงชื่อฟ้องแพ่งแบบกลุ่ม Class Action รัฐต้องรับผิดชอบความเสียหายจากมาตรการปิดช่วงโควิด

ขอเชิญผู้ประกอบการร้านนวด-สปา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการสั่งปิดโควิด ร่วมเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องแพ่งแบบกลุ่ม (Class Action) เรียกค่าเสียหายจากรัฐบาล!
Avatar

พรรคก้าวไกล

15 กันยายน 2564