1 ปียังเหมือนเดิม พ.ร.ก. ซอฟต์โลน สินเชื่อยังไปไม่ถึง SMEs ที่เดือดร้อน

ส.ส. พรรคก้าวไกล 5 คน ได้เป็นตัวแทนนำเอาเสียงความเดือดร้อนของ SMEs ทั่วประเทศมาสะท้อนในการอภิปราย พ.ร.ก. Soft loan
Avatar

พรรคก้าวไกล

27 พฤษภาคม 2564