ศิริกัญญาขอร้องรัฐบาล 3 ข้อ หยุดวงจรหนี้สินประชาชน

เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินประชาชน ศิริกัญญาได้ “ขอร้อง” รัฐบาลออกมาดังๆ 3 ข้อ พักหนี้ทันที แก้หนี้นอกระบบ ปรับลดภาระอื่นที่ไม่เป็นธรรม
Avatar

พรรคก้าวไกล

3 พฤษภาคม 2564