เปิดแผน “ยุทธการโรยเกลือ”

พรรคก้าวไกลเเถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลทั้ง 10 คน ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติไว้วางใจให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินต่อ
Avatar

พรรคก้าวไกล

20 กุมภาพันธ์ 2564