ศิริกัญญาขอร้องรัฐบาล 3 ข้อ หยุดวงจรหนี้สินประชาชน

เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินประชาชน ศิริกัญญาได้ “ขอร้อง” รัฐบาลออกมาดังๆ 3 ข้อ พักหนี้ทันที แก้หนี้นอกระบบ ปรับลดภาระอื่นที่ไม่เป็นธรรม
Avatar

พรรคก้าวไกล

3 พฤษภาคม 2564
Avatar

พรรคก้าวไกล

1 พฤษภาคม 2564
Avatar

พรรคก้าวไกล

25 เมษายน 2564
Avatar

พรรคก้าวไกล

23 เมษายน 2564
Avatar

พรรคก้าวไกล

22 เมษายน 2564

ข้อเสนอก้าวไกล ประชาชนปลอดภัย เศรษฐกิจไม่พัง รับมือโควิดระลอก 3

ข้อเสนอของพรรคก้าวไกลต่อรัฐบาลเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์โควิดระลอก 3 ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีปลอดภัย เศรษฐกิจก็ทรงตัวอยู่ได้ไม่พังทลายไปเสียก่อน
Avatar

พรรคก้าวไกล

11 เมษายน 2564
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

8 เมษายน 2564
1 2