2 ปี เลือกตั้ง 24 มี.ค. จาก ‘อนาคตใหม่’ ถึง ‘ก้าวไกล’

เนื่องในการครบรอบ 2 ปี การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 เชิญทุกท่านทบทวนไฮไลท์บางส่วนของการทำงานทางการเมืองของพวกเราตลอด 2 ปีที่ผ่านมา จะมีอะไรบ้างไปทบทวนกันเลย!
Avatar

พรรคก้าวไกล

24 มีนาคม 2564