จุดเริ่มต้นของพรรคก้าวไกล

พรรคก้าวไกลคือบทที่สองของพรรคอนาคตใหม่ พรรคการเมืองที่มีสมาชิกมากกว่า 60,000 คน และได้รับเสียงสนับสนุนจากการเลือกตั้งเพื่อไปนั่งในสภามากกว่า 6 ล้านเสียง แต่ถูกยุบลงไปด้วยคำตัดสินของ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คน  แต่การเดินทางของพวกเรายังไม่สิ้นสุด วันที่ 14 มีนาคม 2563 คือวันที่พวกเราผู้ที่รักความเป็นธรรม เชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตย ได้เริ่มขีดเขียนการเมืองร่วมกันในบทที่สองกับพรรคที่มีชื่อว่า ‘พรรคก้าวไกล’กรรมการบริหารและ ส.ส. พรรค


พรรคก้าวไกลขับเคลื่อนด้วยสมาชิกและประชาชน และนี่คือตัวแทนของพวกเราในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เดินหน้าไปตามนโยบายด้านต่างๆของพรรค และตัวแทนของประชาชนที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรนโยบายพรรคก้าวไกลพวกเรายังคงเดินหน้าขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายและนโยบายเดียวกันกับอดีตพรรคอนาคตใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งความก้าวหน้า เท่าเทียมกัน และเท่าทันโลก