สมัครสมาชิกพรรค

พรรคก้าวไกลเข้มแข็งได้ด้วยแรงจากสมาชิก

การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง คือการช่วยเสริมสร้างรากฐานและความเข้มแข็งแก่ทั้งพรรคการเมืองและระบอบประชาธิปไตย เพราะการมีส่วนร่วมหรือการได้รับแรงสนับสนุนจากสมาชิกพรรค ไม่ว่าจะเป็นเงินค่าสมาชิกพรรค เงินบริจาค รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมของพรรคตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ การมีส่วนร่วมในการสรรหาผู้แทนของประชาชนลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับต่างๆ เหล่านี้จะทำให้พรรคการเมืองดำรงอยู่ได้โดยยึดโยงกับประชาชน และเป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

สำหรับ ‘การเดินทางครั้งใหม่’ ในนามพรรคก้าวไกล ช่วงที่ผ่านมา คงได้พิสูจน์ให้สังคมได้ถึงความพยายามอย่างยิ่งของพวกเราในการยับยั้งเส้นทางการใช้อำนาจทางการเมืองอันไม่ถูกต้องชอบธรรม ความพยายามในการปฏิรูปการเมืองด้วยการชูธงนำในการแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อร่างใหม่ทั้งฉบับด้วยกระบวนการ ส.ส.ร. การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤติโควิดรวมถึงข้อเสนอต่างๆ ในการจัดสรรงบประมาณ การนำเสนอร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาก้าวหน้าตามที่ให้สัญญาไว้ และนอกจากนี้ การยืนหยัดของพวกเรายังเป็นการพิสูจน์ว่า ความพยายามบ่อนทำลายการเดินทางสู่อนาคตใหม่นั้น ทั้งหมดที่ผ่านมาล้วนเป็นเพียง ‘กระสุนด้าน’ ที่จะไม่ทำให้เราไขว้เขวไปจากเป้าหมายเดิมแต่อย่างใด

สิทธิ์ในการเป็นสมาชิก
1.สิทธิ์รับข้อมูลข่าวสารทางตรงจากทางพรรค (ทางSMSหรือE-mail)
2.สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางพรรค (เฉพาะสมาชิก)
3.การเสนอแนะแสดงความคิดเห็น เสนอนโยบาย กฏหมาย ต่างๆให้กับทางพรรค
4.สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมสามัญและวิสามัญของทางพรรค
5.สิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรครวมถึงการถอดถอน (ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด)
6.สิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับต่างๆ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก
1.สำเนาบัตรประชาชน [จะต้องเป็นบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ มีภาพที่ชัดเจนและอายุของผู้สมัครต้องมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์]
2.สำเนาทะเบียนบ้าน [จะต้องมีรายการหน้าแรกเกี่ยวกับบ้านและหน้าของผู้สมัคร]
3.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล เป็นต้น
4.รูปถ่ายคู่กับบัตรประชาชน (สมัครแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์)
4.ค่าสมาชิกรายปี 100 บาท(ไม่มีบัตรสมาชิก) หรือ 200 บาท(มีบัตรสมาชิก) / สมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาทขึ้นไป(มีบัตรสมาชิก)
- นอกจากการรับบัตร สมาชิกทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน
- การรับบัตรสมาชิก : สามารถเลือกรับที่สำนักงานพรรคที่บางแค หรือส่งให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ต้องมีคนเซ็นรับ) ไปยังที่อยู่ที่ระบุ
- **สมาชิกที่ไม่มีบัตรสามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยหมายเลขสมาชิกหรือเลขบัตรประชาชน**(เอกสารทุกฉบับจะต้องเซ็นชื่อรับรอง )

วิดีโอแนะนำการสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกล คลิก
โทรสอบถามเพิ่มเติม  02-0266102 ค่ะ

วิธีสมัครสมาชิกพรรค

ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
พรรคก้าวไกล 670-1-36572-3
และส่งรูปสลิปยืนยันที่หน้าสุดท้าย

เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกพรรค