สถานการณ์ก้าวไกล

ทั้งหมด
Dec 2022
• 30 พฤศจิกายน 2021 (16:04)
Nov 2022
• 30 พฤศจิกายน 2021 (16:04)
Oct 2022
• 30 พฤศจิกายน 2021 (16:03)
Sep 2022
• 30 พฤศจิกายน 2021 (16:02)
August 2022
• 30 พฤศจิกายน 2021 (16:02)
July 2022
• 30 พฤศจิกายน 2021 (15:57)
June 2022
• 30 พฤศจิกายน 2021 (15:44)
May 2022
• 30 พฤศจิกายน 2021 (15:43)
April 2022
• 30 พฤศจิกายน 2021 (15:42)
เรื่องเด่น

บุคลากรพรรคก้าวไกล

ร่วมแรงร่วมใจ ก้าวไกลด้วยประชาชน

คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคก้าวไกล

บริจาคให้พรรคก้าวไกล

สนับสนุนให้เราได้ทำงานสุดกำลังและยังยืน

เราต้องการเป็นพรรคการเมือง ที่พร้อมตอบสนองความต้องการของประชาชน ทำงานอย่างมีอิสระ ไม่เป็น และไม่อยู่ในบงการของใคร เงินบริจาคจึงเป็นทุนทำงานที่สำคัญยิ่งของเรา

บริจาคให้พรรค

Login