free geoip

ความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นแล้ว! ปักธง 7 นโยบายหลักเปลี่ยนไทยให้ก้าวหน้า


*** ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคก้าวไกลทุกคนต้องอ่าน เพราะนี่คือการปักธงนโยบายหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าของพรรคก้าวไกล ***

เมื่อการเลือกตั้งในปี 62 ที่ผ่านมาชาวอนาคตใหม่เคยมีความฝันร่วมกันที่จะผลักดันวาระที่ก้าวหน้า ปักธงทางความคิดเรื่องประชาธิปไตย ฝันที่จะเห็นความเสมอภาคในสังคม แต่เราก็ทำตามฝันไม่ได้ทั้งหมด เราพ่ายแพ้ต่อกลไกการสืบทอดอำนาจ

แต่นั่นกลับไม่ได้ทำให้เราหมดไฟ เรายังคงเดินหน้าทำงานสร้างความเปลี่ยนแปลงในสภาจนเกิดผลสำเร็จต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

🍻 “สุราก้าวหน้า” ที่ขจัดอุปสรรคทางกฎหมายของผู้ประกอบการรายเล็ก เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า เปิดหน้ายืนท้าทายกับนายทุนผูกขาดในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้ประโยชน์จากสัมปทาน และกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมมายาวนานกว่า 70 ปี

🏳️‍🌈 “สมรสเท่าเทียม” ที่ยืนยันความเชื่อเรื่องสังคมที่คนเท่ากัน สังคมที่คนทุกคนเสมอภาคกัน และความเชื่อว่าทุกคนมีเสรีภาพที่ทุกคนจะทำตามฝัน โดยปราศจากความเหลื่อมล้ำ และการเลือกปฏิบัติ

🧑‍💻 “พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมาย” ที่เราเข้าเสนอร่างกฎหมายให้สามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องมานั่งซีร็อกซ์บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านอีกต่อไป เปิดโอกาสประชาธิปไตยทางตรงให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุด เสนอกฎหมายได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

“การอภิปรายในสภาที่จริงจังต่อเนื่อง” ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งที่ผ่านมา ทั้ง io สปายแวร์ ป่ารอยต่อ ตั๋วช้าง ค้ามนุษย์ ในทุกๆ ครั้ง ที่เราสามารถยืนยันได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า นี่ไม่ใช่เพียงแค่เกมการเมืองเพื่อหวังผลเพื่อโค่นล้มรัฐบาล แต่แสดงถึงเจตจำนงเราจะไม่ทนต่อการทุจริต คอร์รัปชั่น ตีแผ่ปัญหาระดับโครงสร้างรัฐราชการที่บิดเบี้ยวฉ้อฉล โครงสร้างเศรษฐกิจที่เอื้อทุนใหญ่ เปิดโปงผู้มีอำนาจที่เหยียบย่ำหลักการสิทธิมนุษยชน

แม้เราจะพ่ายแพ้มาทุกครั้งเมื่อต้องนับมือในสภา แต่ความสำเร็จนั้นอยู่ที่นอกสภาเมื่อเราสามารถปักธงทางความคิด ให้ประชาชนได้รับรู้และเห็นตรงกันกับพวกเรา ถึงวันนี้ คงไม่เป็นการพูดเกินจริงว่า การเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้นแล้ว แม้พรรคก้าวไกลจะมีผู้แทน ไม่ถึง 50 คน แต่ก็มากพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องรอเป็นรัฐบาล

แน่นอนว่ายังมีกฎหมาย และวาระที่ก้าวหน้าอีกมากที่ยังไม่สามารถทำได้สำเร็จได้ในวันนี้ เพียงเพราะเรายังไม่มีอำนาจรัฐ ทั้งยกเลิกเกณฑ์ทหาร บำนาญประชาชน บังคับให้เอกชนเปิดเผยข้อมูลมลพิษต่อสาธารณะ กฎหมายชาติพันธุ์ ถ้าเรามีเสียงข้างมาก และได้จัดตั้งรัฐบาล กฎหมายเหล่านี้ นโยบายจะไม่ถูกปัดทิ้ง และทำได้เลยทันที ลองจินตนาการว่า เราจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายที่ก้าวหน้า ที่จะเปลี่ยนประเทศนี้ได้มากขึ้นไปอีก


ในการเลือกตั้งครั้งหน้า สิ่งที่เราจะทำต่อคือ

📌 “สวัสดิการที่ดูแลประชาชนทุกชีวิตตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ไม่หยุดแค่การสร้างตาข่ายโอบอุ้ม เป็นฟูกนุ่มๆ รองรับคนจนที่ล้มเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นสปริงบอร์ดให้ประชาชนก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำที่จะตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการเรียนฟรีที่มีคุณภาพ และการเรียนรู้เพิ่มทักษะตลอดชีวิต

📌 แต่เราจะมีสวัสดิการที่ดีไม่ได้ หากเราไม่ “ปฏิรูประบบงบประมาณ” และโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรมไปพร้อมๆ กัน

📌 “ต่อสู้กับทุนผูกขาด” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย ยังมีกลุ่มทุนอีกมากมายที่ได้รับสัมปทาน ผ่านนโยบาย และกฎระเบียบของรัฐ อย่างกลุ่มทุนพลังงาน ที่ทำให้ประชาชนต้องแบกภาระค่าไฟแพงเกินจริงแบบทุกวันนี้ ทั้งๆ ที่ประชาชนควรต้องผลิตไฟใช้เองได้ เหลือขายคืน

📌 “สร้างแต้มต่อให้ SME ขยายตลาด เติมทุน” สร้างแรงจูงใจให้ธนาคารกล้าปล่อยกู้ SME ผ่านการประกันสินเชื่อโดยรัฐ และเพิ่มผู้เล่นรายใหม่ สร้างการแข่งขันในธุรกิจการเงินดิจิทัลในรูปแบบใหม่ๆ ให้ตลาดสินเชื่อไม่ถูกผูกขาดโดยกลุ่มทุนธนาคาร

📌 “สร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ๆ” กระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมในประเทศผ่านกลไกจัดซื้อภาครัฐ และการกำหนดมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมรถบัสไฟฟ้า อุตสาหกรรม smart meter สำหรับสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทนเครื่องยนต์ตัวเก่าที่จะดับลง

📌 “เกษตรกรจะลืมตาอ้าปากได้จริง” ไม่ใช่แค่การรอเศษเงินที่โปรยให้ความช่วยเหลือเป็นครั้งคราวเกษตรกรต้องได้รับการปลดล็อกโซ่ที่คอยล่ามเค้าไว้ ทั้งปัญหาหนี้สิน ที่ดินและแหล่งน้ำเสียก่อน แล้วจึงส่งเสริมการผลิตอย่างครบวงจร

นโยบายทั้งหมดจะไม่เป็นจริงถ้าหากข้าราชการ ยังคงไม่ได้เป็นข้าของราษฎร ยังไม่ได้ถูกรีดประสิทธิภาพออกมายังเต็มที่ ยังคงอยู่ในระบบที่กดทับผ่านโครงสร้างอำนาจบริหารราชการที่ใหญ่โตเทอะทะ และรวมศูนย์อำนาจไว้ที่กรุงเทพก้าวแรก คือต้อง:

📌 “กระจายอำนาจ” เพื่อคืนอำนาจกลับไปให้องค์กรที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด กระจายทั้งอำนาจ ทรัพยากรและเม็ดเงินงบประมาณ พร้อมๆ กับระเบิดพลังทางเศรษฐกิจระดับฐานรากให้พลิกฟื้นขึ้นมาได้

ถ้าคุณ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ จงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้เปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวหน้า ต้องก้าวไกล


ศิริกัญญา ตันสกุล
รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลฝ่ายนโยบาย


สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของพรรคก้าวไกลนี้ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ปี พ.ศ. 2565
ผลิตโดย บริษัท สเปกเตอร์ ซี จำกัด จำนวนที่ผลิต 1 ชิ้น งบประมาณ 3,000 บาท ผลิตวันที่ 9 กันยายน 2565

Login

สินค้าลอตใหม่จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สามารถสอบถามก่อนได้ที่โทร 02 8215874 (10.00-18.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า