free geoip

คำมั่นสัญญารัฐบาลก้าวไกล: เราจะสร้างกองทัพเพื่อปกป้องประชาชน ไม่ใช่ปกป้องระบบอำนาจนิยม

ถึงพี่น้องทหารทุกคน

อย่างที่หลายท่านทราบ พรรคก้าวไกลเรายืนยันมาตลอดตั้งแต่ครั้งเป็นพรรคอนาคตใหม่ ถึงความจำเป็นของการ “ปฏิรูปกองทัพ”

แน่นอนว่าในมุมหนึ่ง การปฏิรูปกองทัพ เป็นวาระระดับประเทศ ที่หมายถึงตั้งแต่การแยกทหารออกจากการเมือง การยุติวงจรรัฐประหาร การทำให้กองทัพมีความโปร่งใส-ตรวจสอบได้ รวมถึงการทำให้กองทัพมีขนาดและภารกิจที่เท่าทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งล้วนจำเป็นต่อการรักษาประชาธิปไตย ส่งเสริมเศรษฐกิจ และปกป้องผลประโยชน์ประชาชนในภาพรวม

แต่อีกเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้พรรคก้าวไกลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปกองทัพ เพราะเราเชื่อว่าการปฏิรูปกองทัพเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ เพื่อคุ้มครองคุณภาพชีวิตของพลทหารทุกคน ทั้งที่ถูกบังคับเกณฑ์เข้ามา และที่สมัครเข้ามาเพราะรักในอาชีพทหาร แต่กลับถูกกดทับและเอารัดเอาปรียบด้วยค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ อนาคตที่ไม่มั่นคง ภารกิจงานที่ไม่ตรงปก ชีวิตที่ไม่ปลอดภัยจากการถูกละเมิดสิทธิ และการถูกปฏิบัติโดยผู้บังคับบัญชาบางคนที่ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

นักการเมืองในคราบทหารในรัฐบาลปัจจุบันและเครือข่ายผลประโยชน์ในกองทัพบางฝ่าย จะพยายามตีตราและตีขลุมว่าเรา – พรรคก้าวไกล – เป็นปฏิปักษ์ต่อกองทัพ แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น

 • จริงอยู่ เรายืนอยู่ตรงข้ามกับ ทหารที่ล้มล้างประชาธิปไตย ผ่านการยึดอำนาจจากประชาชนและสืบทอดอำนาจตัวเอง
 • จริงอยู่ เรายืนอยู่ตรงข้ามกับ ทหารที่ถืออภิสิทธิ์เหนือประชาชน และใช้อำนาจโดยมิชอบกับคนที่เขาควรปกป้อง
 • และจริงอยู่ เรายืนอยู่ตรงข้ามกับ ทหารที่กอบโกยผลประโยชน์จากภาษีประชาชน และปฏิเสธการตรวจสอบ


แต่เรายืนยันว่าทั้งหมดที่ทำ เพราะต้องการยืนอยู่เคียงข้างประชาชนและทหารทุกคนที่ให้เกียรติประชาชน

เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยครั้งสุดท้ายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ เราขอให้คำมั่นสัญญากับทุกคน ว่าภายใต้รัฐบาลก้าวไกล กองทัพไทยจะถูกปฏิรูปอย่างแน่นอน

หากแต่การปฏิรูปกองทัพของเรา จะไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับพวกท่าน แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณภาพชีวิตของทุกท่านดีขึ้น มั่นคงขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีอนาคตที่สดใสขึ้น

 1. ท่านจะไม่ต้องเป็นทหาร ถ้าท่านไม่อยากเป็น เพราะเราจะยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
 2. ท่านจะไม่โดนตรวจน้ำ ไม่ต้องโดดบ่อขี้ เพราะเราจะเอาจริงกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทหาร
 3. ท่านจะไม่ถูกธำรงวินัยอย่างป่าเถื่อน เพราะเราจะแก้ไข พ.ร.บ. วินัยทหาร ให้สอดคล้องกับหลักสากล
 4. ท่านจะมีช่องทางอิสระที่ร้องเรียนได้เสมอ เพราะเราจะตั้งผู้ตรวจการกองทัพที่ยึดโยงกับผู้แทนราษฎร
 5. ท่านจะไม่ต้องกังวลว่าเงินเดือน-เบี้ยเลี้ยงจะได้เต็มหรือไม่ เพราะเงินเดือนของท่านจะต้องโอนตรง-โอนครบ-ไม่หัก-ไม่ทอน
 6. ท่านจะไม่ต้องเจอ “ผัก 1 ไร่ ไก่ 1 ตัว” หรือ “วิญญาณหมู” เพราะจะไม่มีใครโกงงบสำหรับอาหารของท่าน
 7. ท่านจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ไม่ต้องห่วงครอบครัว-ลูกที่บ้าน เพราะเราจะทำให้ทหารทุกคนได้สิทธิประกันสังคม-ประกันชีวิต-ทุนการศึกษาสำหรับลูก
 8. ท่านจะเติบโตเป็น ผบ.ทบ.ได้ โดยไม่ต้องมีเส้นสาย เพราะเราจะรื้อระบบประเมินให้ท่านเลื่อนขั้นได้เร็ว หากผลงานดี
 9. ท่านจะไม่ต้องรบกับหญ้า ฆ่ากับมด เพราะเราจะลดภารกิจกองทัพที่เกินจำเป็น และไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
 10. ท่านจะไม่ต้องซักกางเกงในใคร เพราะเราจะยกเลิกการมีทหารรับใช้
 11. ท่านจะได้รับความยุติธรรมเหมือนประชาชนทั่วไป เพราะจะยกเลิกศาลทหารสำหรับคดีทั่วไป
 12. ท่านจะภาคภูมิใจที่ได้เป็น “ทหารของประชาชน” เพราะเราจะแยกทหารออกจากการเมือง


ภายใต้รัฐบาลก้าวไกล ชีวิตทหารไทยจะไม่เหมือนเดิม
ภายใต้นายกฯ พิธา ชีวิตทหารไทยจะต้องดีกว่าเดิม

ในรัฐบาลของพรรคก้าวไกล เราให้คำมั่นว่า ท่านจะไม่ต้องเป็นทหาร ถ้าท่านไม่อยากเป็น เพราะเราจะยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจทั้งหมด โดยที่เรายังคงมีกำลังพลที่เพียงพอต่อการรักษาความมั่นคงเพราะเราจะ:

 1. ลดยอดพลทหารที่กองทัพเรียกขอที่ไม่จำเป็น (เช่น ยอดผี พลทหารรับใช้ งานที่ไม่เกี่ยวกับความมั่นคง)
 2. สร้างแรงจูงใจในการสมัครเป็นทหาร (เช่น การสร้าง สวัสดิภาพ-สวัสดิการ-ความก้าวหน้าทางอาชีพที่ดี)

ในรัฐบาลของพรรคก้าวไกล เราให้คำมั่นว่า ท่านจะไม่โดนตรวจน้ำ ไม่ต้องโดดบ่อขี้ เพราะเราจะเอาจริงกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทหาร ผ่าน

 1. การอบรมทหารทุกระดับให้ยึดมั่นในหลักสิทธิมุษยชน
 2. กลไกการร้องทุกข์และร้องเรียนผู้บังคับบัญชาที่มีกระบวนการที่เป็นธรรมและปลอดภัยต่อตัวผู้ร้อง (เช่น ทหารร่วมกันร้องทุกข์ได้ ร้องทุกข์แทนผู้อื่นได้ ร้องทุกข์ได้แม้เกิน 24 ชม. หลังเกิดเหตุ)

ในรัฐบาลของพรรคก้าวไกล เราให้คำมั่นว่า ท่านจะไม่ถูกธำรงวินัยอย่างป่าเถื่อน เพราะเราจะแก้ไข พ.ร.บ. วินัยทหาร จากปัจจุบันที่ให้อำนาจล้นเกินแก่ผู้บังคับบัญชาในการธำรงวินัย ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องหลักสากล

ในรัฐบาลของพรรคก้าวไกล เราให้คำมั่นว่า ท่านจะไม่ต้องกังวลว่าเงินเดือน-เบี้ยเลี้ยงจะได้เต็มหรือไม่ เพราะเงินเดือนของท่านจะต้องโอนตรง-โอนครบ-ไม่หัก-ไม่ทอน โดยการใช้งบประมาณทุกบาทจะต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ในรัฐบาลของพรรคก้าวไกล เราให้คำมั่นว่า ท่านจะไม่ต้องเจอ “ผัก 1 ไร่ ไก่ 1 ตัว” หรือ “วิญญาณหมู” เพราะเราจะไม่ปล่อยให้งบประมาณสำหรับอาหารของท่านถูกโกงหรือถูกใช้อย่างไม่คุ้มค่าด้วยการวางมาตรฐานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ

ในรัฐบาลของพรรคก้าวไกล เราให้คำมั่นว่า ท่านจะไม่ต้องซักกางเกงในใคร เพราะเราจะยกเลิกการมีทหารรับใช้ ซึ่งนับเป็นการใช้ภาษีประชาชนกับงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงของประเทศ

ในรัฐบาลของพรรคก้าวไกล เราให้คำมั่นว่า

 • ท่านจะมีช่องทางอิสระที่ร้องเรียนได้เสมอ เพราะเราจะตั้งผู้ตรวจการกองทัพที่ยึดโยงกับผู้แทนราษฎร
 • ท่านจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ไม่ต้องห่วงครอบครัว-ลูกที่บ้าน เพราะเราจะทำให้ทหารทุกคนได้สิทธิประกันสังคม-ประกันชีวิต-ทุนการศึกษาสำหรับลูก
 • ท่านจะเติบโตเป็น ผบ.ทบ.ได้ โดยไม่ต้องมีเส้นสาย เพราะเราจะรื้อระบบประเมินให้ท่านเลื่อนขั้นได้เร็ว หากผลงานดี การเลื่อนขั้น-โยกย้ายต้องเป็น merit system ที่เน้นผลงานมากกว่าอายุงาน และในกรณีพลทหารหรือชั้นประทวน ต้องเพิ่มโอกาสในการเรียนโรงเรียนนายร้อย-นายสิบ และโอกาสไต่เต้าสู่นายทหารชั้นสัญญาบัตร
 • ท่านจะได้รับความยุติธรรมเหมือนประชาชนทั่วไป เพราะจะยกเลิกศาลทหาร เพื่อให้ทหารที่ทำผิดทั่วไปขึ่นศาลพลเรือน และทหารที่ทำผิดวินัยขึ้นศาลปกครอง ซึ่งจะทำให้เกิดมาตรฐานเดียวกันระหว่างทหารและพลเรือนในการพิพากษาและอุทธรณ์ฐานความผิดเดียวกัน ตามหลักสากล

ท่านจะภาคภูมิใจที่ได้เป็น “ทหารของประชาชน” เพราะเราจะแยกทหารออกจากการเมือง เพื่อให้ทหารทุกคนได้ทำงานเป็นทหารอาชีพ โดยที่กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนและไม่เข้ามาแทรกแซงการเมือง เช่น

 • แก้รัฐธรรมนูญเพื่อปิดช่องการทำรัฐประหาร (เช่น เพิ่มสิทธิของประชาชนในการต่อต้านรัฐประหาร ห้ามศาลทั้งปวงรับรองรัฐประหาร ห้ามนิรโทษกรรมคณะรัฐประหาร)
 • เปลี่ยนจากระบบบังคับบัญชาเป็นระบบเสนาธิการร่วมที่มีรัฐมนตรีกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การตัดสินใจต่าง ๆ ของเหล่าทัพยึดโยงกับอำนาจที่มาจากการเลือกตั้ง
 • ยกเลิกอำนาจพิเศษของกองทัพที่อยู่เหนือรัฐบาลพลเรือนที่มาจากเสียงของประชาชน (เช่น สภากลาโหมที่มีอำนาจเหนือรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายทางการทหาร บอร์ดแต่งตั้งนายพลที่ประกอบไปด้วยนายทหารเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้น)


เมื่อทหารให้เกียรติประชาชน ประชาชนจะให้เกียรติคุณสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของพรรคก้าวไกลนี้ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ปี พ.ศ. 2565
ผลิตโดย บริษัท สเปกเตอร์ ซี จำกัด จำนวนที่ผลิต 1 ชิ้น งบประมาณ 10,000 บาท ผลิตวันที่ 18 มกราคม 2566

Login

สินค้าลอตใหม่จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สามารถสอบถามก่อนได้ที่โทร 02 8215874 (10.00-18.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า