ขอบคุณทางคะแนนเสียงจากชาวหลักสี่-จตุจักรที่มอบให้ก้าวไกล

ขอบคุณทางคะแนนเสียงจากชาวหลักสี่-จตุจักรที่มอบให้ก้าวไกล


พรรคก้าวไกลขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนชาวหลักสี่-จตุจักร มอบให้เราในวันนี้

ทุกเสียงคือการเลือกเพื่อยืนยันว่าต้องการการเปลี่ยนแปลง

เลือกเพื่อยืนยันว่าต้องการผู้แทนราษฎรที่กล้าชนนายทุน ขุนศึกศักดินา

เลือกเพื่อยืนยันว่าเรายังมีหวังที่จะสร้างอนาคตใหม่ที่ก้าวหน้าและก้าวไกลกว่านี้


ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ยืนยันว่าต้องการมีพรรคการเมืองแบบก้าวไกลไว้รับใช้ประชาชน ทั้งในและนอกสภา

พรรคก้าวไกลจะทำงานอย่างหนักต่อไป

เจอกันอีกครั้งในการเลือกตั้งใหญ่ เปลี่ยนประเทศไทย เลือกก้าวไกลทั้งแผ่นดิน!

Login