ข้อเสนอก้าวไกล ประชาชนปลอดภัย เศรษฐกิจไม่พัง รับมือโควิดระลอก 3

ข้อเสนอของพรรคก้าวไกลต่อรัฐบาลเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์โควิดระลอก 3 ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีปลอดภัย เศรษฐกิจก็ทรงตัวอยู่ได้ไม่พังทลายไปเสียก่อน
Avatar

พรรคก้าวไกล

11 เมษายน 2564
Avatar

พรรคก้าวไกล

9 เมษายน 2564
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

8 เมษายน 2564
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

7 เมษายน 2564
Avatar

พรรคก้าวไกล

6 เมษายน 2564
Avatar

พรรคก้าวไกล

2 เมษายน 2564
รังสิมันต์ โรม

รังสิมันต์ โรม

31 มีนาคม 2564
ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์

ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์

31 มีนาคม 2564
1 2 3