free geoip

ก้าวไกล ส่งท้ายทริปภาคเหนือ ติดตามปัญหาน้ำท่วม-สินค้าเกษตรตกต่ำ


‘ก้าวไกล’ ส่งท้ายทริปภาคเหนือ ติดตามปัญหาน้ำท่วม – สินค้าเกษตรตกต่ำ

‘พิธา’ – ‘ศิริกัญญา’ บุกนครสวรรค์ ติดตามปัญหาน้ำท่วม-หนี้ท่วม-ปัญหาสินค้าเกษตร แนะ ‘พล.อ.ประยุทธ์‘นำแผนที่ GISTDA มาใช้เพื่อเยียวยาประชาชนได้ทันท่วงที ด้าน ‘ชัยธวัช’ – ‘รังสิมันต์’ เยือนเชียงรายรับฟังปัญหาที่ดิน เศรษฐกิจชายแดน และขยะล้นเมือง

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคก้าวไกล ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและปัญหาราคาข้าวตกต่ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยพิธากล่าวว่า ตอนเป็นนักธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับน้ำมันรำข้าว ตนมานครสวรรค์บ่อย และเข้าใจปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวนาเป็นอย่างดี จึงตั้งใจเข้ามาเป็นนักการเมืองเพื่อมาช่วยผลักดันแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายอย่างยั่งยืน แก้ไขที่ต้นตอของปัญหาทั้งระบบของเรื่องข้าว

ปัจจุบัน ชาวนาไทย มีต้นทุนการปลูกข้าวที่สูงมาก ทั้งราคาปุ๋ยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นประเทศที่ปุ๋ยแพงกว่าข้าว อีกทั้งยังยังต้องเผชิญกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นมาก บางคนไม่มีที่ดินก็ต้องจ่ายค่าเช่าที่ อีกทั้งยังมีต้นทุนราคาเมล็ดพันธุ์ ซึ่งยังไม่นับว่ามีชาวนามีหนี้สินจำนวนมาก ทำให้มีต้นทุนผ่อนชำระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น แต่กลายเป็นว่าต้นทุนสูงขึ้น แต่ราคาข้าวกลับราคาตกลงจนอยู่แค่ราคาเฉลี่ยเกวียนละประมาณ 5,000 – 6,000 บาทเท่านั้น

“แท้จริงแล้วข้าวไทยมีศักยภาพแน่นอน เป็นทองคำบนดินที่มีราคา สามารถทำให้มีมูลค่าทั้งหมด ทุกส่วนได้ ทั้งปลายข้าว จมูกข้าว รำข้าว และแกลบ ต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิต เพิ่มมูลค่า ที่สำคัญ ต้องทำให้ความมั่งคั่งนี้ตกไปถึงมือชาวนาด้วย ไม่ใช่ตกอยู่ที่นายทุนเท่านั้น การจะทำเช่นนั้นได้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณมาช่วยในการแปรรูป ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ด้วย และมีช่องทางการตลาด”

หลังจากนั้น หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้ประกาศเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดนครสวรรค์ทั้ง 3 เขต ประกอบไปด้วย เขต 1 กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี อดีตสถาปนิกและนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รับสร้างบ้านแนวคิดใหม่ ประหยัดพลังงานและรองรับผู้สูงอายุ, เขต 2 ธนา เฉยปัญญา เจ้าของกิจการค้าวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง และเขต 3 นิรุด เรืองงาม เกษตรกรชาวนาและค้าขายสินค้าตลาดนัดเปิดท้าย

ในช่วงบ่าย พิธา ได้เดินทางต่อไปที่ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อดูสถานการณ์น้ำท่วมและช่วยเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา โดยกล่าวว่า สิ่งที่ต้องทำเฉพาะหน้าคือ 1. หาอะไหล่ เครื่องสูบน้ำเตรียมไว้เพราะการเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมงอาจจะเกิดปัญหาเครื่องเสียได้ และทั้งๆ ที่พื้นที่กว้างใหญ่มีเป็นพันไร่ แต่ได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากหน่วยงานกลางมาแค่ 1 เครื่องเท่านั้น 2. ต้องจัดหาน้ำมันให้เพียงพอ แต่ตอนนี้ก็ไม่มีงบประมาณจัดซื้อน้ำมัน เพราะในพื้นที่เกิดรอยต่อช่วงเลือกตั้ง อบต. ทางจังหวัดจึงจำเป็นต้องช่วยสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ด้วย 3. ข้อมูลการพยากรณ์อากาศเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อที่จะได้วางแผนรับมือว่าจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือระดับน้ำในพื้นที่รับน้ำจะเพียงพอหรือไม่ ต้องรับมืออย่างไร

พิธา กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้ ไทยจำเป็นต้องมีเส้นเลือดฝอยมากขึ้น เพราะลำพังการที่มีเส้นเลือดใหญ่คือเขื่อนขนาดใหญ่อย่างเดียว ก็เห็นแล้วว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ในหลายพื้นที่ต้องเจอกับสภาวะน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก

“ระยะเร่งด่วน ประชาชนที่มีบ้านเรือนหรือมีพื้นที่ทำกินที่ถูกน้ำท่วมต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐ จึงอยากฝากไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำแผนที่ของ GISTDA มาใช้ดูประกอบ เพื่อกำหนดจุดและใช้วางแผน ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ จากข้อมูลดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 บันทึกข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ซึ่งระบุข้อมูลว่าทั้งจังหวัดนครสวรรค์ถูกน้ำท่วมทั้งหมด 247,760 ไร่ ท่วมในพื้นที่อำเภอชุมแสงทั้งหมด 86,592 ไร่”

ก่อนเดินกลับหัวหน้าพรรคก้าวไกลและคณะ ได้ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเบาเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูง จนต้องอพยพหนีน้ำมาตั้งที่พักชั่วคราวบนที่สูงริมถนน


‘ศิริกัญญา’ ดูต้นแบบโรงงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรอ้อย พัฒนาการเกษตรทันสมัย

ด้าน ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค ในฐานะผู้อำนวยการนโยบายพรรคก้าวไกล ลงพื้นที่บริษัท นครสวรรค์สตีล จำกัด อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อดูต้นแบบโรงงานผลิตเครื่องจักร เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยมี ธนา เฉยปัญญา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. นครสวรรค์ เขต 2 พรรคก้าวไกล ร่วมลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา

ศิริกัญญา กล่าวว่า ทุกกระบวนการสามารถนำเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แต่ตลาดไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีคนยอมปล่อยสินเชื่อ เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งที่ทางภาครัฐจะต้องเข้ามาเป็นตัวเชื่อม เพื่อปล่อยสินเชื่อ ทำไฟแนนซ์จากกองทุนอ้อยและน้ำตาล และควรนึกถึงการปล่อยเช่ามากขึ้น ยกตัวอย่าง กรณีบางหมู่บ้านซื้อแล้วปล่อยให้เช่าแทน สหกรณ์เองก็สามารถเป็นเจ้าของตรงนี้ได้ หรือแม้กระทั่งบริษัทเอกชน รวมไปถึงเสนอแพลตฟอร์มในการปล่อยเช่าเครื่องจักร สำหรับให้เกษตรกรใช้บริการ แต่ยังไม่มีใครเริ่มต้นเรื่องนี้ชัดเจน

ในเรื่องอ้อยนั้นครอบคลุมในหลายกระทรวง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่มีกลไกเกษตรอำเภอและตำบลเข้ามาสนับสนุนชาวไร่อ้อย ซึ่งตนในฐานะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย สภาผู้แทนราษฎร จะผลักดันศักยภาพในการแข่งขันที่ต้นทาง โดยตนเป็นตัวแทนของพรรคก้าวไกลที่มาลงพื้นที่และขอขอบคุณที่ช่วยให้ความรู้เป็นไอเดียในการต่อยอดนโยบายใหม่ๆ ของพรรค


‘ก้าวไกล’ ฟังปัญหาที่ดิน ‘ดอยสะโง้’ – ‘เชียงแสน’ ซบเซา ไร้อนาคต

ด้าน ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย รังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองเลขาธิการพรรค, วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกล, กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ สัดส่วนจังหวัดเชียงราย และ ‘แม็กซ์’ พลากร วงศ์ประเสริฐ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย เขต 6 อำเภอเชียงแสน เดินทางไปยังดอยสะโง้และตลาดสามเหลี่ยมทอง อำเภอเชียงแสน เพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่

ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า อธิบายให้เห็นภาพพื้นที่ว่า บริเวณนี้เป็นหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าแห่งแรกที่ได้รับการรับรองในไทย อยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ การใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่ชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของและไม่ใช่ที่ดินของรัฐ จึงกังวลว่าอาจถูกขับออกจากพื้นที่ อีกทั้งยังมีปัญหาสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว เช่น ต้องลงไปขนน้ำจากแหล่งน้ำกันเอง ถนนก็ไม่ได้รับการปรับปรุงให้มีความปลอดภัย อีกทั้งยังขาดเรื่องสาธารณสุข แม้จะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แต่หลายอย่างยังขาดแคลน แม้กระทั่งยาแก้ปวด หากโรคระบาดเข้าชุมชนได้จึงแทบไม่ต้องพูดถึงการยื้อชีวิต

ชัยธวัช กล่าวว่า ในระยะสั้นสามารถใช้กลไกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำข้อเท็จจริงให้เป็นทางการ ตัวแทนจากพื้นที่สามารถส่งข้อมูลเข้าไปและให้ กมธ. เรียกข้อมูลของรัฐมาประกอบ เพื่อให้รู้ว่าดอยสะโง้มีที่ดินประเภทไหนบ้างและจะจัดการอย่างไร ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว ต้องรื้อ คทช. ใหม่ให้มีตัวแทนประชาชนด้วย เพราะปัญหาที่ดินทั่วประเทศนี้ที่เหมือนกันคือพบว่าเป็นที่ดินที่ชาวบ้านอยู่อาศัยมาก่อน แต่วันดีคืนดีกฎหมายก็มาขีดเส้นทับ เป็นอุทยานบ้าง เป็นป่าสงวนบ้าง จนกลายเป็นผิดกฎหมาย

เบื้องต้น พรรคก้าวไกลวางแนวทางว่า หากพบว่าจังหวัดใดมีการขับเคลื่อนเรื่องที่ดินอย่างจริงจังก็จะให้ส่งตัวแทนเข้าไปเป็นที่ปรึกษา กมธ.ที่ดินแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนขับเคลื่อนประเด็นเฉพาะหน้าผ่านโครงสร้างนี้ และจะนำไปสู่การแก้ปัญหาเพราะสามารถเชิญให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมารับรู้ปัญหาและแก้ปัญหาไปพร้อมกันได้


ตลาดเชียงแสนยังซบเซา พ่อค้าแม่ค้ายังไม่ได้วัคซีน

กัญจน์พงศ์ กล่าวว่า สถานการณ์ของอำเภอเชียงแสนน่ากังวลทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบจากสถานการณ์โควิดทำให้สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนที่เคยคึกคักอย่างมาก กลายเป็นเมืองที่เงียบเชียบซบเซาอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน เป็นเวลายาวนานเกือบ 2 ปีแล้ว พวกเขาถูกปล่อยให้เผชิญชะตากรรมโดยที่ไม่มีแผนใดเข้ามาช่วยเหลือแม้กระทั่งแผนวัคซีนฟื้นการท่องเที่ยว

“จริงอยู่ว่า ขณะนี้มีการระดมฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุในเชียงรายอัตราที่สูงขึ้น แต่สำหรับพื้นที่ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเชียงแสนที่ทั้งนักท่องเที่ยวตะวันตกและนักท่องเที่ยวชาวจีนหายไปทั้งหมด สิ่งที่ควรรีบทำคือการระดมฉีดวัคซีนให้พ่อค้าแม่ค้าเพื่อให้กลับมาเปิดพื้นที่ทำการค้าและมีโอกาสรับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้ง”

“ในอนาคต เชียงแสนจะต้องมีแผนเพิ่มศักยภาพของตัวเองอย่างมาก ขณะนี้ ยังเป็นเมืองทางผ่านของนักท่องเที่ยวเพื่อข้ามฝั่งไปเที่ยวต่อยังประเทศเพื่อนบ้านได้ เพราะเส้นทางยังต้องบินเข้าไทยก่อนจึงจะไปต่อได้สะดวก แต่ในอนาคตฝั่งตรงข้ามกำลังจะมีสนามบิน สามารถบินตรงมาจากคุนหมิงได้เลย ขณะนี้ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขงคือเมืองใหม่ของคนจีนอย่างครบวงจร ถ้าเราไม่มีแผนเมืองชายแดนเราก็จะเป็นแค่แหล่งแรงงานสำหรับเขตเศรษฐกิจของจีนในฝั่งลาวเท่านั้น เมืองนี้ทางการลาวในสิทธิจีนเช่าพัฒนาพื้นที่ยาว 90 ปี มีทุกอย่างครบ สวนสัตว์ สวนสนุก สถานที่ท่องเที่ยว กาสิโน กระทั่งสินค้าเกษตรที่เราคิดว่าจะผลิตป้อน แต่เขาก็มีฟาร์มทำเกษตรแบบทันสมัยโดยไม่ต้องพึ่งฝั่งไทย เชียงแสนจึงไม่ได้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจจีนในลาว ขณะที่กาสิโนร้อยละ 80 คนเล่นคือคนไทย แรงงานก็ไปจากไทย ทุกอย่างมีพร้อมแค่หอบเงินไปอย่างเดียวอยู่ได้เป็นเดือน แต่นั่นคือเป็นเงินที่ย้ายไปจากฝั่งเรา ดังนั้น เชียงแสนในอนาคตจะต้องหาศักยภาพของตัวเองให้เจอ”


ตะลึงภูเขาขยะ ‘บ้านดู่’ ปัญหากองใหญ่ที่รอการจัดการ

จากนั้น ทีมงานพรรคก้าวไกลไปรับฟังปัญหาจากในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ ซึ่งในอดีตมีการนำขยะชุมชนมาทิ้งบริเวณใกล้แหล่งน้ำและเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำของอำเภอเมือง แต่เดิมไม่มีปัญหาเพราะขยะชุมชนยังมีน้อยสามารถกำจัดได้ แต่ปัจจุบันมีขยะเข้ามาไม่ต่ำกว่าวันละ 26 ตัน จนไม่สามารถกลบฝังได้ทันและกองสูงเป็นภูเขาขยะ และล้นออกมาถึงถนน นอกจากทำให้ทำลายทัศนียภาพแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากด้วย

หลังรับฟังปัญหา กัญจน์พงศ์ กล่าวว่า จะให้ทีมคณะทำงานจังหวัดเชียงรายรวมปัญหาและข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งอาจรวมถึงปัญหาขยะของจังหวัดเชียงรายชุมชนอื่นด้วย เพราะเชื่อว่าน่าจะมีหลายชุมชนที่มีปัญหาคล้ายกันจากการขยายตัวของเมือง โดยจะนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมาธิการและจะเสนอให้มีการลงพื้นที่ พร้อมเชิญผู้ว่าฯและหน่วยงานต่างๆ มาหารือเพื่อให้ปัญหานี้ถูกจัดการได้พร้อมกันทั้งระบบ

Login

สินค้าลอตใหม่จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สามารถสอบถามก่อนได้ที่โทร 02 8215874 (10.00-18.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า