free geoip

‘ชัยธวัช’ นำก้าวไกล เยือนปราจีนบุรี


ชัยธวัช เยือนปราจีน ชี้จุดร่วมปัญหาคือเครือข่ายผลประโยชน์การเมือง-นายทุน-ราชการ

‘ชัยธวัช’ นำทีม เยือนปราจีนบุรี เพื่อรับฟังปัญหาประชาชน โดยชี้ว่า จุดร่วมปัญหาคือเครือข่ายผลประโยชน์การเมือง-นายทุน-ราชการ จะแก้ปัญหาได้ ต้องคืนอำนาจให้ประชาชนเท่านั้น

ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล, วิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล, รังสิมันต์ โรม รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล และทีมงานพรรคก้าวไกล ลงพื้นที่เดินทางไปรับฟังและติดตามปัญหาของพี่น้องประชาชนกันต่อในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา

การเดินทางเริ่มต้นที่ ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม เพื่อพบปะกับเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ ที่รวมกลุ่มกันเพื่อขอการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ตั้งแต่พันธุ์ข้าว ปุ๋ย รถเกี่ยวข้าว ไปจนถึงโดรนที่ใช้พ่นปุ๋ยและสารเคมี ปัญหาของพี่น้องชาวบ้านที่นี่มีส่วนคล้ายคลึงกับปัญหาของพี่น้องเกษตรกรอีกหลายที่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินที่มีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปัญหาราคาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูง ทั้งปุ๋ยและน้ำมัน ในขณะที่ราคาผลผลิตกลับตกต่ำ หรือปัญหาเรื่องน้ำ ที่แหล่งน้ำกักเก็บต่างๆ ที่มีอยู่ไม่เคยให้ความสำคัญกับการนำน้ำมาให้กับการเกษตร ในขณะที่แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่นหนองบึงหรือลำน้ำ ก็ถูกนายทุนจากภายนอกเข้ามาซื้อที่ดินเพื่อทำโรงงานหรือพืชเศรษฐกิจอื่นแล้วส่งผลกระทบ เช่น ซื้อที่ล้อมรอบแหล่งน้ำไว้หมด หรือสร้างถนนขวางกั้นไว้

ต่อมาในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ พบกับพี่น้องชาวบ้านที่ประสบกับปัญหามลภาวะจากบ่อขยะที่ตั้งอยู่ในท้องที่ข้างเคียง แต่ส่งผลแพร่มาถึงชุมชนแห่งนี้ กระทบต่อทั้งสุขภาพ ส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเจ็บป่วยต่อเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว และกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเสียหายต่อพืชผักที่ชาวบ้านเพาะปลูก และทำลายระบบนิเวศที่มีกุ้งหอยปูปลาที่ชาวบ้านจับมาเป็นอาหาร ครั้นจะเข้าไปตรวจสอบก็ถูกกีดกัน โดยชาวบ้านหวังเพียงว่าอยากให้บ่อขยะไปตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสม ไม่ใช่มาอยู่ใกล้กับชุมชนแบบนี้

จากนั้น เดินทางไปยัง ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี ก็พบกับปัญหาที่ดินทำกินเช่นเดียวกันกับที่ระยอง โดยชาวบ้านเคยได้รับการออกโฉนดที่ดิน (นส.3ก) ในปี 2517 แต่พอมาในปี 2554 กลับเปลี่ยนสภาพที่ดินที่ออกโฉนดนั้นกลายเป็น สปก.4-01 ทั้งยังมีขบวนการนอมินีของนายทุนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่เข้ามาจับจองสิทธิกันคนละ 50 ไร่ (ตามข้อจำกัดของกฎหมาย) นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น การคุ้มครองแรงงาน การขอสินเชื่อเพื่อทำไร่อ้อย เกณฑ์จำกัดน้ำหนักบรรทุกสินค้า การเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ

ต่อประเด็นปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เลขาธิการพรรคและ ส.ส. อีกทั้งสองคน ได้กล่าวให้เห็นถึงปัญหาใหญ่เบื้องหลังที่เป็นจุดร่วมในทุกปัญหา นั่นคือเครือข่ายผลประโยชน์ระหว่างนักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่น นายทุนใหญ่ และระบบราชการ โดยอาศัยประโยชน์จากกลไกรัฐที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ที่สร้างสมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตั้งแต่รัฐประหารปี 2549 มาจนถึงปัจจุบัน เช่นการออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 ยกเว้นกฎหมายผังเมืองในการสร้างโรงงานบางประเภท การเปิดช่องให้นำเข้าขยะมาจากต่างประเทศ การเปิดช่องให้ใช้งานที่ดิน สปก.4-01 ในทางที่เอื้อประโยชน์กลุ่มทุน การตั้งคณะกรรมการ EEC ที่มีตัวแทนบริษัทยักษ์ใหญ่อยู่ในนั้น

เครือข่ายผลประโยชน์เหล่านี้ก็มาหากินด้วยการขูดรีดประชาชน พี่น้องเกษตรกรต้องแบกรับหนี้ ธกส. ดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 7 ในขณะที่กลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้สินเชื่อดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2 ขยะที่โรงงานผู้สร้างมันขึ้นมาควรจัดการอย่างมีสำนึกรับผิดชอบ ก็เอามาทิ้งให้ชาวบ้านในที่ห่างไกลรับเคราะห์ พอจะออกมาคัดค้านก็ต้องเจอกับการข่มขู่ด้วยกฎหมาย อิทธิพล และการคุกคามหมายจะเอาชีวิต ทุกวันนี้จังหวัดปราจีนบุรีกำลังกลายเป็นจุดหมายต่อไปของขยะจาก EEC และหากปล่อยไปเรื่อยๆ วันหนึ่งประเทศไทยอาจกลายเป็นถังขยะของโลกได้

หนทางที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืนมีแต่ต้องคืนอำนาจให้กับประชาชน ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ที่มีทรัพยากรมหาศาลแต่ไม่เคยช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนได้จริงเพราะติดระเบียบเยอะแยะไปหมด ให้ชุมชนได้บริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ ให้เกษตรกรได้มีกองทุนไว้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและบริหารความเสี่ยงในอาชีพด้วยมันสมองและฝีมือของพวกเขาเอง ให้สิทธิในที่ดินเป็นของประชาชนที่ลงแรงได้ลงหลักปักฐาน ให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมตัดสินใจว่าจะยอมรับให้มีบ่อขยะหรือสิ่งที่ก่อมลพิษตั้งอยู่ในละแวกบ้านพวกเขาหรือไม่ หากมีแล้วจะเยียวยาความเดือดร้อนและช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กับพวกเขาได้อย่างไร ให้ประชาชนได้กำหนดชะตากรรมของตัวเองจริงๆ เสียที ไม่ใช่ให้ใครที่ทำตัวเหมือนรู้ดีมาคอยชี้นิ้วสั่ง แล้วสุดท้ายลงเอยก็กอบโกยกันในเครือข่ายตัวเองเสียหมด

แม้พรรคก้าวไกลจะเป็นพรรคฝ่ายค้าน ไม่มีอำนาจอะไรไปสั่งการรัฐบาลหรือข้าราชการโดยตรงได้ แต่ในสภาเรายังมีกลไกของการปรึกษาหารือปัญหาชาวบ้านให้ออกอากาศทั่วประเทศ การตั้งกระทู้ถามเพื่อคาดคั้นเอาคำตอบจากรัฐมนตรี แล้วใช้ไปกดดันหน่วยงานราชการต่ออีกที (หรือฟ้องศาลต่อไปหากยังไม่ปฏิบัติตามอีก) รวมถึงคณะกรรมาธิการต่างๆ ที่เป็นเวทีในการเรียกเอกสารของราชการมาตรวจสอบ เรียกตัวเจ้าหน้าที่มาซักถาม คอยรวบรวมหลักฐานมาเพื่อผลักดันประเด็นต่างๆ ให้คืบหน้า ซึ่งเคยมีการใช้จนประสบผลมาบ้างแล้ว เช่น กรณีสืบหาตัวผู้ก่อเหตุยิงผู้ชุมนุมทางการเมือง โดยการทำงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ ที่ ส.ส. พรรคก้าวไกลเป็นประธาน

มากไปกว่าการรับฝากกรณีปัญหาต่างๆ พรรคก้าวไกลอยากเป็นอีกพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกัน ผ่านทีมงานของเราในจังหวัดต่างๆ และบุคคลที่เราไว้วางใจในศักยภาพและอุดมการณ์ที่จะเสนอให้เป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคตหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น รวมถึงผู้ที่จะขออาสาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้แนะนำตัวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่วันนี้ด้วย พรรคก้าวไกลขอฝากพวกเขาเหล่านี้ไว้ให้พี่น้องประชาชนโปรดได้พิจารณา

Login

สินค้าลอตใหม่จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สามารถสอบถามก่อนได้ที่โทร 02 8215874 (10.00-18.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า