free geoip

งานสร้างพรรค

 

มิตรสหายชาวก้าวไกลทุกท่าน สวัสดีครับ

คิดถึงบรรยากาศเมื่อเดือนพฤษภาคมเหลือเกิน วันนี้ผมขอถือโอกาสเป็นตัวแทนของพี่น้องเครือช่ายผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ไม่มีพรรคการเมืองใดที่จะให้ความสำคัญกับเครือข่ายนรี้เท่ากับพรรคก้าวไกลของพวกเรา 

ทุกท่านครับ

งานสร้างพรรคในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เครือข่ายผู้ใช้แรงงานนั้นจะต้องร่วมขับเคลื่อนไปกับพรรค  เพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย 

เรามี 2 งานหลักๆ 

งานแรก แน่นอนว่าการที่จะสร้างพรรคให้ใหญ่ขึ้นนั้น เราต้องมีสมาชิก เราต้องมีมวลชนเพิ่มมากขึ้น 

งานเครือข่ายที่เราจะทำ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งกรรมการเครือข่าย งานขยายการทำงานกับสหภาพแรงงานต่างๆ ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมไปถึงการทำงานเชิงความคิดกับพี่น้องในภาคแรงงานกลุ่มต่างๆ 

ส่วนอีกหนึ่งงานที่จะทำควบคู่กันไป ต้องอย่าลืมว่าตัวแทนแรงงานของเราวันนี้เป็นผู้แทนราษฎร อยู่ในสภาถึง 4 คน เป็นบัญชีรายชื่อ 3 คน และอีก 1 คนเป็น สส.เขต 

งานในสภาครั้งนี้เราจะผลักดันนโยบายและเสนอกฎหมาย แก้กฎหมายให้ทันสมัยขึ้น การทำงานเชิงประเด็นร่วมกับ สส.เขตทุกเขตของพรรคก้าวไกลทั้งประเทศ และการศึกษา เสนอแก้ไขปัญหาผ่านชั้นกรรมาธิการที่มีการจัดตั้งขึ้นในสภาผู้แทนราษฎร

ทุกท่านครับ งานสองส่วนนี้จะประกอบกันและทำให้สำเร็จได้ งานเชิงเครือข่ายรับปัญหาพี่น้องในพื้นที่ ผลักดันงานนี้เข้าสู่สภาให้ผู้แทนราษฎรได้ผลักดันและหาทางแก้ไข 

นี่คืองานแรกของพวกเรา

สำหรับงานการสร้างเครือข่าย หรือหามวลชนเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของเราเพิ่มมากขึ้น โครงสร้างของเครือข่ายผู้ใช้แรงงานจากการออกแบบในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน 

รูปแบบที่ 1 งานในเชิงพื้นที่

จะมีการตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ใช้แรงงานตามสัดส่วนของภูมิภาค ตอนนี้เราจัดตั้งไปแล้ว 4 พื้นที่ ซึ่งได้แก่

 1. พื้นที่ภาคตะวันออก ที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมอยู่อย่างหนาแน่น ขณะนี้เราสามารถตั้งตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานในจังหวัดชลบุรีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่นหมายความว่าเรามีตัวแทนสมาชิกที่เป็นผู้ใช้แรงงานจริงๆ ในจังหวัดชลบุรี เกิน 100 คนแล้ว มีคุณ วินัย มีราศรี เป็นผู้ประสานงาน 
 2. ภาคเหนือ เราได้กำหนดพื้นที่ชั่วคราวในจังหวัดพะเยา เป็นศูนย์ประสานงาน รวบรวมแรงงานของพี่น้องชาวภาคเหนือ มีคุณสิริวัฒน์ จุปะนัดดา เป็นผู้ประสานงาน
 3. ภาคกลาง นนทบุรีเป็นจังหวัดที่เราสามารถรวบรวม และมีสมาชิกเป็นผู้ใช้แรงงานเกิน 100 คน มีคุณสุเทพ อู่อ้น สส.แบบบัญชีรายชื่อเครือข่ายผู้ใช้แรงงานเป็นตัวแทน และกำหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์ชั่วคราวในการประสานงานกับพี่น้องในกลุ่มภาคกลาง
 4. กรุงเทพและปริมณฑล เรากำหนดให้เขตลาดกระบัง เขตที่มีนิคมอุตสาหกรรมเป็นศูนย์ประสานงานกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานในกรุงเทพและปริมณฑล มีคุณศุภชัย นามสุทโท เป็นผู้ประสานงาน 

นี่คือในเชิงพื้นที่

อีกหนึ่งส่วน เรากำหนดการสร้างคณะกรรมการเครือข่ายในเชิงภาคอุตสาหกรรม 

ทำไมเราถึงแยกออกมาเป็นเชิงอุตสาหกรรม? 

เนื่องจากว่ามีความหลากหลาย ปัญหาของพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่เคยนำเสนอพวกเราเมื่อสมัยประชุมที่ผมยังเป็น สส. และเป็นประธานอนุกรรมาธิการอยู่นั้นมีความหลากหลาย เราจึงแยกเครือข่ายเชิงอุตสาหกรรมออกมาเป็น 8 อุตสาหกรรมดังนี้

 1. อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีคุณเซีย หรือ สส.เซีย จำปาทอง ของเรา ซึ่งเป็นผู้บุกเบิก สู้กับพี่น้องขาวสิ่งทอมาตลอดเป็นผู้ประสานงานและเป็นตัวแทนของสิ่งทอ 
 2. อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นการรวมคาร์แบรนด์ทุกยี่ห้อ ทุกค่าย ของประเทศไทยในวันนี้ มีคุณสนธยา วงษ์ศรีแก้ว เป็นผู้ประสานงาน 
 3. อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีการผลิตชิ้นส่วนในการประกอบรถยนต์ แบ่งแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรม มีคุณศิริชัย ซื้อสวัสดิ์ เป็นผู้ประสานงาน
 4. กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีคุณศักดา ชนะนาม เป็นผู้ประสานงาน 
 5. อุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ มีคุณสุรินทร์ คำสุข เป็นผู้ประสานงาน  
 6. ขนส่งและโลจิสติกส์ อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เพิ่มเข้ามาในรอบนี้ ขยายออกไปอีกหนึ่งสาขา มีคุณประยูร ศรีจันทร์ เป็นผู้ประสานงาน
 7. อุตสาหกรรมอาหารและยา มีคุณสุริยะ ปะสาวะนัง เป็นผู้ประสานงาน
 8. กลุ่มแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีความหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่  กลุ่มแกร็บ หรือคนที่รับงานไปทำที่บ้าน มีคุณน้อย วิภา มัจฉาชาติ ที่ต่อสู้ร่วมกับพวกเรามาตลอดเป็นผู้ประสานงาน 

เครือข่ายเชิงอุตสาหกรรมมีผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้เชื่อมโยง คือ คุณพรมมา อุทิตย์

ทุกท่านครับ ในเมื่อ 2 ส่วน 2 งานที่พวกเราจะร่วมกับพรรคสร้างขึ้นมาให้แข็งแกร่งยิ่งใหญ่ เราต้องตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย เพื่อให้เห็นผลสำเร็จ 

ในรอบปี 2566 นี้ กลุ่มเครือข่ายแรงงานมีเป้าหมายในการขยายเครือข่ายและจัดตั้งมวลชน ด้วยกัน 2 ประการหลัก

 1. การจัดตั้งเครือข่ายในระดับจังหวัด เราตั้งความหวังและคาดหมายว่าจะต้องจัดตั้งให้ได้ 3 จังหวัดภายในปีนี้ ซึ่งสำเร็จไปแล้ว 2 จังหวัด เหลืออีกเพียงจังหวัดเดียว แต่ก็มีสัญญาณมาเพิ่มอีกว่า มีอีกไม่ต่ำกว่า 3 จังหวัดที่กำลังจะครบ 100 คนในปีนี้
 2. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม หรือการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ณ ตอนนี้เรากำลังทำงานกับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความประสงค์อยากจะตั้งสหภาพแรงงาน กลุ่มแรงงานสร้างสรรค์ รวมไปถึงกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา นี่คือ 3 กลุ่มที่เราตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถให้พวกเขาจดจัดตั้งสหภาพแรงงานได้ภายในปีนี้ 

ส่วนเป้าหมายของการทำงานในสภาปีนี้ 

เรามีประสบการณ์จากการเป็นผู้แทนราษฎรสมัยที่แล้ว เรายื่นกฎหมายช้าไป ทำให้สภาหยิบกฎหมายมาพิจารณาไม่ทันการณ์ ในรอบนี้ก้าวไกลของพวกเรา เครือข่ายผู้ใช้แรงงานยื่นร่างกฎหมายตั้งแต่เพิ่งเปิดสภา 24 สิงหาคม 

เราได้ยื่นร่าง พ.ร.บ. 3 ฉบับไปเป็นที่เรียบร้อย ประกอบไปด้วย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน รายละเอียดกล่าวถึงการจ้างงานที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน ถ้าคนที่เคยเป็นซับคอนแทรกต์มาก่อนเหมือนผมจะเข้าใจ ว่ามันมีการทำงานที่คล้ายกันแต่การจ้างงานแตกต่างกัน เช่น คนที่ประกอบรถยนต์ล้อซ้ายเป็นลูกจ้างรายเดือน ผู้ประกอบล้อทางขวาเป็นลูกจ้างรายวัน แบบนี้ไม่แฟร์กับลูกจ้าง พวกเราจะแก้ไขให้ใหม่ 

การทำงานเหมือนกันต้องมีการจ้างงานเหมือนกัน 

รวมไปถึงชั่วโมงในการทำงาน กำหนดให้เป็น 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งทุกวันนี้แทบไม่มีเวลาพักผ่อน แทบจะเต็ม 7 วันแต่ก็ยังไม่พอกินไม่พอใช้ รวมไปถึงกำหนดให้มีการลาพักร้อนประจำปี ขั้นต่ำ 10 วัน / ปี และสามารถสะสมไปใช้ในปีต่อไปได้ถ้าใช้ไม่หมด นี่คือเนื้อหาในร่างที่ยื่น

พ.ร.บ.สหภาพแรงงาน 

กว่า 100 ปีที่มีการเดินขบวนในวันแรงงานแห่งชาติ หนึ่งในข้อเสนอของคนแรงงานที่เสนอต่อรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยก็คือให้รัฐบาลรับอนุสัญญาระหว่างประเทศ ILO 8798 (ILO องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) ให้พวกเราได้มีการจัดกลุ่ม จัดตั้งสหภาพ อย่างมีอิสรภาพ และคุ้มครองตัวแทนในการเจรจา นี่ก็คืออีกหนึ่งกฎหมาย 

ส่วนอีก พ.ร.บ. เป็นเรื่องบำนาญของผู้สูงวัย 

เมื่อปี 64 ครับพี่น้อง เราจะได้อยู่แล้ว 3,000 บาท ผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้ว ติดอยู่คนเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร นั่นก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ผ่านมา ฉะนั้นวันนี้เราต้องยื่นตอนนี้ให้สำเร็จ นี่คือสิ่งที่เราจะทำ

นี่คือเป้าหมายในปีนี้

ส่วนกฎหมายและนโยบายต่างๆ ที่เราจะร่วมผลักดันในโอกาสต่อไป ไม่ว่าจะเป็น ประกันสังคม พ.ร.บ.ความปลอดภัย รวมถึงนโยบายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในการฝึกงาน 

ลูกหลานมากมายเรียนหนังสือมาแล้วถึงเวลาฝึกงานไม่ตรงกับที่เรียนมา หนำซ้ำงานยังหายาก เกิดอุบัติเหตุในการทำงานไม่มีใครดูแล 

อีกหนึ่งเรื่องคือ การจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติ เป็นปัญหามาตลอด ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะผู้ที่ข้ามชาติเท่านั้น เจ้าหน้าที่เราเองก็มีปัญหา รวมไปถึงการจัดการแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เป็นปัญหาอยู่ปีหนึ่ง 4-5 แสนคน 

รวมไปถึงสวัสดิการของผู้สูงวัยที่จะต้องมีมากขึ้นต่อจากนี้ไป 

ทุกท่านครับ 

ถ้าวันนี้ทุกคนยังแต่งตัวออกจากบ้านไปทำงานแล้วรับเงินเดือนอยู่ทุกๆ เดือน 

“คุณคือผู้ใช้แรงงาน” 

และปัญหาที่เราหยิบยกขึ้นมานี้ ถ้าคุณก็เคยสัมผัสปัญหาเหล่านั้น ก้าวไกลของเรา เครือข่ายผู้ใช้แรงงานของเรา ขอเชิญชวนทุกคนจงมาเป็นส่วนร่วม จงมาเป็นอีกหนึ่งกำลังในการผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จ เพราะนี่จะไม่ได้มีผลเพียงแค่เฉพาะพี่น้องผู้ใช้แรงงานปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังจะเป็นมรดกตกทอดไปถึงกลุ่มแรงงานกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้ใช้แรงงานต่อไป เพื่อพวกเขาจะไม่ต้องมาต่อสู้ยากลำบากเหมือนพวกเราในวันนี้ 

ผมเชื่อมั่นว่าพวกเราทำได้

เป็นส่วนหนึ่ง ร่วมไปกับพวกเราครับ

ก้าวต่อไป ก้าวไกลทั้งแผ่นดิน

24 กันยายน 2566 อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “งานสร้างพรรค 

ศรายุทธิ์ ใจหลัก
ผู้อำนวยการพรรคก้าวไกล

มานพ คีรีภูวดล
สส.เครือข่ายชาติพันธุ์

Login

สินค้าลอตใหม่จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สามารถสอบถามก่อนได้ที่โทร 02 8215874 (10.00-18.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า