free geoip

งานสร้างพรรค

สวัสดีพี่น้องก้าวไกลผู้มีหัวใจสีส้มครับ 

สวัสดีพี่น้องชาวชาติพันธุ์ ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน 

ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่า ทำไมพี่น้องชาติพันธุ์ที่เป็นคนส่วนหนึ่งของสังคมจึงมีความหมายและมีความสำคัญกับคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้่ 

เพราะพี่น้องชาติพันธุ์ในประเทศไทยมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 60 กลุ่มชาติพันธุ์ พี่น้องบนพื้นที่สูง ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องปกาเกอะญอ พี่น้องชาวม้ง พี่น้องชาวลาหู่ พี่น้องชาวอาข่า พี่น้องชาวละเวือะ พี่น้องชาติพันธุ์ชนพื้นราบ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมอญ พี่น้องไททรงดำ พี่น้องภูไท พี่น้องกุย พี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองที่ติดทะเล ที่เราเรียกว่าพี่น้องชาวเล ชาวอูรักลาโว้ย (อูรักลาโวยจ) ชาวมอแกน มอแกลน และที่สำคัญยังมีพี่น้องที่มีความเปราะบางมากๆ ที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในเขตป่า คือพี่น้องชาวมลาบรี (คนไทยนิยมเรียกว่า ผีตองเหลือง) 

60 กว่าชาติพันธุ์ คือ 6.1 ล้านคน หรือ 10% ของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นเราคือส่วนเล็กๆ ที่มีความหมายและความสำคัญในสังคมแห่งนี้ครับ 

สิ่งที่ผมจะบอกต่อคือ ชาติพันธุ์ในพื้นที่ทางการเมืองในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ไม่เคยมีพรรคการเมืองพรรคไหนในประเทศนี้ที่จะให้ความหมายแก่พี่น้องชาติพันธุ์เหมือนกับอดีตพรรคอนาคตใหม่ และพรรคก้าวไกลครับ 

เรามีตัวตน มีกลไกที่สำคัญอยู่ในพรรค เรามีตัวแทนของเราที่เป็น สส.  ผมยังจำคำพูดของคุณธนาธรได้ว่า บ้านหลังนี้เป็นบ้านของพวกเรา และห้องนึงจะเป็นของเครือข่ายชาติพันธุ์ ไม่ใช่เอางานไปฝากให้คนอื่น ขอให้พี่น้องชาติพันธุ์มาทำงานและร่วมผลักดันสังคมที่ดีงามร่วมกัน 

นี่คือความทรงจำที่ผมจำไว้

เข็มมุ่งหมายของพวกเราในนามเครือข่ายชาติพันธุ์พรรคก้าวไกล ธงหลักที่พวกเรายืนหยัดและต่อสู้ หมุดหมายสำคัญที่พวกเราจะปักธงร่วมกันกับพี่น้องชาวหัวใจสีส้ม ก็คือกฎหมายชาติพันธุ์ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะมีตัวตนและมีการรองรับในทางกฎหมาย 

มีเหตุผลอยู่ 3 ประการ ที่เรามีความจำเป็นจะต้องผลักดันกฎหมายฉบับนี้ 

 1. สังคมไทยเป็นพหุสังคมและวัฒนธรรม ผมได้กล่าวมาแล้วว่าอย่างน้อยที่สุดมี 60 ชาติพันธุ์ 
 2. ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ที่ได้มีกำหนดขึ้นมาเมื่อปี 2532 และประเทศไทยได้ลงนามเมื่อปี 2550 
 3. รัฐธรรมนูญมาตราที่ 70 ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าจะต้องส่งเสริมและคุ้มครองพี่น้องชาติพันธุ์ในประเทศไทย เนื้อหาสาระสามารถติดตามดูได้ในกฎหมายครับ
  (มาตรา 70 รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน ทั้งนี้เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย) 

นอกจากนี้ นโยบายสำคัญที่เราจะร่วมเดินกับพรรคก้าวไกลมีอยู่ 7 ประการครับพี่น้อง 

 1. สวัสดิการ ไม่ว่าคนไทยจะอยู่ภาคไหน ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิง เพศชาย หรือเพศอื่นๆ ไม่ว่าคุณจะหน้าตาดี ไม่ดี ไม่ว่าคุณจะหล่อจะรวย เป็นอย่างไร  สวัสดิการควรจะเป็นหลักพื้นฐานของคนไทยทุกคน 
 2. ที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ประเด็นนี้ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาติพันธุ์ในประเทศไทยเท่านั้น พี่น้องคนไทยไม่ต่ำหว่า 10 ล้านคน วันนี้ยังมีที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นโยบายทวงคืนผืนป่าของประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำให้พี่น้องต้องติดคุกติดตะราง เป็นคดีไม่ต่ำกว่า 30,000 คดี 
 3. สถานะบุคคลและสัญชาติ ข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 9 แสนกว่าคนที่รอคอยการมีสถานะบุคคลและสัญชาติ เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสัญชาติ พี่น้อง เรานึกภาพว่าไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีเอกสารทางราชการ สิทธิต่างๆ ผลประโยชน์ต่างๆ ที่ควรจะได้รับตามกฎหมาย บุคคลเหล่านี้จะไม่มีเลย นี่คืออีกนโยบายหนึ่งที่เครือข่ายชาติพันธุ์  พรรคก้าวไกล จะร่วมกับพรรค
 4. นิเวศวัฒนธรรม หรือการประกาศเขตนิเวศ ทำไมจะต้องมีเขตที่ว่านี้ หรือเขตนิเวศพิเศษเฉพาะของพี่น้องชาติพันธุ์ เพราะมันมีความเฉพาะเป็นของพี่น้องชาติพันธุ์ บางครั้งบางคราวก็จะมีวัฒนธรรมหรือกระบวนการอื่นที่เข้ามารุกรานทำให้วัฒนธรรมของเรามีปัญหา การออกเขตวัฒนธรรมพิเศษภายใต้ พ.ร.บ.ชาติพันธุ์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นการปกป้องคุ้มครองพี่น้องทุกชาติพันธุ์ในประเทศไทย 
 5. การศึกษา เรามีความจำเป็นที่จะต้องทำให้พี่น้องชาติพันธุ์ทุกกลุ่มทุกเหล่า ได้มีโอกาสเท่าเทียมกับคนส่วนใหญ่ นี่เป็นประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สอง ได้มีการเอาเนื้อหา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของพี่น้องชาติพันธุ์ มาบูรณาการในเนื้อหาของระดับการศึกษา ทั้ง 2 ประเด็นจะเป็นเป้าหมายหลักของการศึกษา 
 6. การกระจายอำนาจ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เครือข่ายชาติพันธุ์ พรรคก้าวไกล จะร่วมมือกับพรรคในการผลักดันกฎหมายว่าด้วยการกระจายอำนาจ
 7. พี่น้องชาติพันธุ์ไทย 60 กว่าชาติพันธุ์ เราจะต้องมีที่ยืน เราจะต้องมีพื้นที่ในเวทีระดับนานาชาติ  ไม่ว่าจะเป็นเวทีของกลไกสหประชาชาติ หรือเวทีของนานาประเทศที่ได้จัดขึ้น เราจะต้องนำพาชาติพันธุ์ไทยสู่ชาติพันธุ์โลกครับ 

สิ่งที่เราให้ความสำคัญในการกำหนดทิศทางที่จะดำเนินการต่อไป 

ปี 2566 นี้ เครือข่ายชาติพันธุ์ พรรคก้าวไกล เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะมีสมาชิกที่เป็นพี่น้องชาติพันธุ์ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 500 คน และจะเพิ่มสมาชิกที่เป็นชาติพันธุ์เครือข่ายพี่น้องละเวือะ หรือชนเผ่าอื่นๆ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ชาติพันธุ์ 

เรายังจะต้องดำเนินการในการขยายเครือข่ายในภาคอีสาน ที่มีพี่น้องชาติพันธุ์อื่นๆ อีกมากมาย ทางภาคใต้ที่มีพี่น้องชาวเล 

ในกระบวนการทำงานที่เราออกแบบไว้ ตั้งแต่ระดับเครือข่ายไปจนถึงระดับหมู่บ้าน เราจะสร้างผู้ปฏิบัติงานหรือตัวแทนชุมชนในพื้นที่เครือข่ายชาติพันธุ์ ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด สิ่งที่สำคัญที่สุด ทุกที่จะมี ตทช. ในส่วนของเครือข่ายชาติพันธุ์พรรคก้าวไกล เราก็มี ตทช. เครือข่ายชาติพันธุ์ประจำจังหวัด ซึ่งตอนนี้มีอยู่ 5 จังหวัดแล้ว ภายในปี 2566 เราจะขยายเพิ่มเติมอีก 5 จังหวัด เป็น 10 จังหวัด 

เรื่องนโยบายอื่นๆ ที่เราจะร่วมกับพรรค และเพื่อน สส.ในรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องที่ดิน เรื่องความเป็นธรรม เราจะรณรงค์ให้สังคมเครือข่ายพี่น้องชาติพันธุ์เข้าใจในนโยบาย ทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญ ทั้งเรื่องกระจายอำนาจ และเรื่องอื่นๆ 

พี่น้องครับ สิ่งสำคัญที่สุด เราจะขยับอะไรไม่ได้เลยถ้ากลไกการทำงานไม่มีการปรับให้คล่องตัว 

เครือข่ายชาติพันธุ์พรรคก้าวไกลได้ดำเนินการปรับโครงสร้างที่สำคัญ นอกเหนือจากคณะกรรมการปรับโครงสร้าง ข้อบังคับของพรรคแล้ว วันนี้เราได้ออกแบบให้มีผู้อำนวยการเครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง คือคุณฟอง ณธนภัทร ฤทธิ์เนติกุล 

เรายังมีผู้ปฏิบัติงานที่กระจายไปทั่วประเทศวันนี้อย่างน้อย 16 คน และจะเป็นผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายให้กับพรรคก้าวไกล 

วันนี้เรามี สส.ชาติพันธุ์ในสภา 2 คนครับ คือ ผม มานพ คีรีภูวดล และ สส. เล่าฟั้ง เทอดบัณฑิตสกุล กลไก สส.ในสภาจะทำหน้าที่ในการเชื่อมระหว่างเครือข่ายชาติพันธุ์ที่อยู่ข้างนอกและงานในสภา 

สุดท้าย ผมอยากจะบอกพี่น้องว่า ไม่มีใครต้านทานพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ 

เครือข่ายชาติพันธุ์พรรคก้าวไกลขอเป็นส่วนหนึ่งของพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงครับ 

ในส่วนของกลไกสมาชิก ตั้งแต่ ผอ.พรรค เพื่อนผมเครือข่ายแรงงาน และตัวผมได้สะท้อนว่า เราจะสร้างพรรคที่เป็นพรรคของมวลชน เราจะสร้างพรรคที่เป็นพรรคของเราทุกคน ได้ด้วยกลไกเครือข่ายตั้งแต่ระดับจังหวัดไล่ลงไปจนถึงระดับล่าง วันนี้ในนามเครือข่ายทั้งสาม ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มาให้กำลังใจพวกเรา 

ขอบคุณครับพี่น้องครับ

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “งานสร้างพรรค

ทวีศักดิ์ ทักษิณ
เครือข่ายผู้ใช้แรงงาน

ศรายุทธิ์ ใจหลัก
ผู้อำนวยการพรรคก้าวไกล

Login

สินค้าลอตใหม่จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สามารถสอบถามก่อนได้ที่โทร 02 8215874 (10.00-18.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า