กระทรวง DE มีไว้ทำไม ถ้าผลงานมีรัฐมนตรีมีแค่ไล่ฟ้องประชาชน

หากถามว่านับตั้งแต่ก่อตั้ง/เปลี่ยนชื่อ กระทรวงไหนดูจะไร้ผลงานและไร้ประโยชน์ที่สุด หนึ่งในนั้นคงไม่พ้น “กระทรวง DE” แน่นอน
สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา

สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา

25 พฤษภาคม 2564